• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Opvoedingsreis, deel 3

Opnieuw is een deeltje in de reeks ”Opvoedingsreis” van Frans en Andrea van Hartingsveldt verschenen. In deel 1 denken ouders na over het doel van de opvoeding. In deel 2 staat de huisgodsdienst centraal. In het nu verschenen derde deel gaat het over Bijbelse opvoeding aan jonge kinderen van 0 tot en met 10 jaar. De schrijvers geven aan dat dit niet alleen een leesboek is, maar ook een luister- en doeboek. Het is geschreven om ouders steun te bieden bij de opvoeding. Opvoeden is een moeilijke opgave.
Dat geldt zeker vandaag in onze geseculariseerde maatschappij. Daarin zijn wel adviezen te krijgen, maar vaak zonder relatie met de Bijbel. Dat doet ”Opvoedingsreis, deel 3” wel. Steeds wordt de vraag gesteld: Wat zegt Gods Woord over de opvoeding aan onze kinderen? Er komen heel concrete onderwerpen aan de orde, zoals: ”Beheers je”, ”Luister”, en ”Ben je boos?” Heel herkenbaar voor ouders. De schrijvers van de reeks ”Opvoedingsreis” zijn door hun studie en beroep nauw verbonden met de opvoeding en het onderwijs. De inhoud komt steeds weer op eenzelfde wijze aan de orde. Dat geeft structuur en houvast. Deze delen zijn te gebruiken door ouders, maar kunnen ook gebruikt worden in opvoedgroepen. In zulke groepen kunnen ouders ervaringen uitwisselen en delen, en elkaar ook handvatten geven om in opvoedingssituaties te gebruiken. Toch is het niet vanzelfsprekend dat, wat in het ene gezin goed gaat, in het andere gezin ook resultaat oplevert. Bijbelse opvoeding is - voor ons - een onmogelijk werk, maar wel een plicht. Het vraagt om een gestructureerde doordenking en daarvoor biedt dit boek zeker goede handreikingen. Het vraagt ook om Gods Zegen. Voor sommige ouders zal het in de hectiek van het gezin niet eenvoudig zijn er tijd en rust voor te vinden. Ook bereiken in de verminderde leescultuur en de overheersing van de moderne media boeken als deze lang niet altijd onze ouders. Kerk, gezin en school hebben elkaar hierbij hard nodig.

Opvoedingsreis deel 3

Frans van Harti...+
vanaf 1195