• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Opvoedingsreis

Frans en Andrea van Hartingsveldt zijn door studie, gezin en werk verbonden aan opvoeding en onderwijs. Dit boek is ontstaan door deelname aan opvoedingskringen in de GG in Elspeet. De opvoedingsreis begint als er een baby in het gezin geboren wordt. De voorbereiding op die reis is van groot belang; voor ouders die al een poosje op reis zijn is bijtanken, voortdurende bezinning van belang, want een Bijbelse opvoeding staat haaks op deze tijd en gaat tegen de stroom in.
In dit opvoedingsboek, luisterboek: Wat zegt de Heere in de Bijbel over de opvoeding en een doe-boek. Het gaat om 10 hoofdstukken, met een omvang van 8/9 pagina’s, die allemaal dezelfde opzet hebben met zes keer ‘B’’ : Bijbelstudie (Bijbelgedeelte lezen en bespreken aan de hand van vragen (achterin boek omschrijving van de antwoorden); Basis (verdiepingstekst over het thema); Bespreken ( vragen, een stelling citaat of casus); Betrekken ( met kinderen nadenken over Bijbelse opvoeding); Boekentip; Beklijven ( voor persoonlijke aantekeningen om te onthouden ). Aan de orde komen: Kom kinderen (Ps.34); Uw Koninkrijk kome (Ps.127); Jouw rugzak: (Ps.78:1-11); Neem mee! ( Spr.4:1-11 en Lk.2: 41-52); Prioriteit voor gezinstijd ( Gen26:17-25 en Titus2: 1-5); De Bijbel elke dag ( Deut.6:1-9); Ik hou van jou( 1 Joh.3:1-6 en 1 Joh.4: 7-11); Gehoorzaam gezin ( Ef.6:1-9 en Zondag 39); Verhinder niet (Mk.10:13-16 en Gen.35: 1-4); Ik bid U (Job. 1: 1-5). Uitnemend geschikt om als echtpaar samen deze reis te maken, in een gesprekskring van ouders, op vrouwenochtenden. Van harte aanbevolen!

Opvoedingsreis

Frans van Harti...+
vanaf 995