• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Orde in het gezin

De auteur is het meest bekend vanwege zijn boek ‘Het zien op Jezus.’ Ds. Isaac Ambrosius leefde van 1604-1 664. Dit boekje, dat onderdeel is van het geschrift ‘Prima, Media en Ultima’, heeft als oorspronkelijke titel ‘The well ordered family’, ook wel uitgegeven onder de naam ‘Of family duties.’ Het bevat waardevolle, Schriftuurlijke aanwijzingen voor het christelijke gezinsleven.
Hieronder vallen niet alleen de plichten van ouders tegenover hun kinderen en omgekeerd, maar ook de plichten van werkgevers ten aanzien van werknemers en omgekeerd. In het verleden maakten immers werknemers (knechten en dienstmeisjes) deel uit van het gezin. Tenslotte willen we iets doorgeven over het straffen van kinderen. Als ouders kinderen moeten straffen kan het zijn dat ze hun eigen zonden bestraffen moeten. We lezen hierover op blz. 37 “Ouders, wanneer u boos bent op uw kinderen, wees dan ook met een heilige boosheid over uzelf vervuld. Gebruik dan de volgende ofwel een gelijkende meditatie over uzelf: ‘Heere, zal ik nu mijn eigen zonde bestraffen in mijn kind?”

Orde in het gezin

Ambrosius
vanaf 1295