• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Orde in het gezin

Een heilig gezinsleven Veel aandacht hadden de oudvaders voor de praktijk der godzaligheid. Ze verlangden ernaar dat Gods Woord het hele leven als een zuurdesem doortrekt. Dit was het gemeenschappelijke ideaal van Nederlandse, Engelse en Schotse oudvaders. We spreken in dit verband over de Nadere Reformatie en het Puritanisme. Ook de puritein Isaac Ambrosius (1604-1664), vooral bekend door het boek ‘Het zien op Jezus’, had oog voor de praktijk der godzaligheid. Hij richtte zich daarbij onder meer op het gezin. Daarover verscheen een klein boekje met een grote betekenis.
Op een kernachtige wijze verwoordt Ambrosius hoe hij een gezin naar de norm van Gods Woord ziet. Voor een gezin is een goed fundament nodig. Daarom heeft de vader een bijzondere plicht om te streven naar een bijzondere kennis van Gods Woord en om een heilige levenswandel te hebben. Wel, deze ene zin heeft ons al genoeg stof tot overdenking en zelfonderzoek. Laten we aan deze zin niet te snel voorbij gaan. Ouders hebben de opdracht om na te gaan of hun kinderen de Heere dienen. Ze moeten hun kinderen voorbereiden op het horen van Gods Woord. Dat betekent dat we niet zonder huiselijk gebed naar de kerk gaan. De plichten van ouders omtrent hun kinderen beginnen al voor de geboorte. Kinderen aan de Heere opdragen begint niet pas als er moeilijkheden zijn. Als de kinderen geboren zijn, dan is het de plicht van de ouders dat ze de kinderen overgeven aan God. Het boekje gaat ook over de verhouding werkgever en werknemer en over het huwelijk. Als een werkgever iets opdraagt wat ingaat tegen mijn oordeel? Laat de werkgever dan in ootmoed en nederigheid zeggen: Op uw woord zal ik het doen. Dat vraagt zelfverloochening. En juist die zijn we kwijtgeraakt in onze zondeval in het paradijs. Ofwel, we moeten bekeerd worden. Het huwelijk is als een parel uit het paradijs die de Heere nog geeft. Is het huwelijk ook een afschaduwing van het geestelijke huwelijk van Christus met Zijn Bruidsgemeente? Wat een hoge norm is dat! Wat kan het huwelijk in het tegendeel veranderen. Dan is het huwelijk, zo waarschuwt Ambrosius, een fontein van twist, geruzie en discussie, waardoor het paradijs van de huwelijkse staat verandert in een hel. Hoe moet een man zich opstellen als zijn vrouw te vermanen is? Vermaan haar regelmatig, berisp haar zelden en treed haar nooit met geweld tegemoet! Zulke wijsheid, afkomstig uit Gods Woord en het onderwijs van de Heilige Geest, veroudert niet. Deze korte indruk van dit boekje is bedoeld als een aansporing om het onderwijs van het voorgeslacht op ons in te laten werken. Tot ons nut en bovenal tot eer van Gods Naam.

Orde in het gezin

Ambrosius
vanaf 1295