• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Pelgrim in medialand

Een leerzaam en inhoudsvol boekje met betrekking tot het gebruik van het mobieltje. De schrijvers hebben geprobeerd om in de huid van jongeren en ouderen te kruipen om zo een goed gesprek op gang te brengen als het gaat over mediagebruik. Het is de verdienste van Steef de Bruin en Henrike van Dam, dat ze heel ver gegaan zijn om erachter te komen wat jongeren beweegt, hoe ze in dit leven staan, juist als het gaat over de mogelijkheden, maar zeker ook de grote gevaren die verkeerd mediagebruik met zich meebrengt.
Het is niet zo moeilijk om als ouders kinderen te verwijten dat ze al weer met hun mobieltje bezig zijn, maar om over deze materie een goed gesprek op gang te brengen is lastiger, maar wel waardevoller. Pubers die bijna altijd online zijn verliezen de verbondenheid met ouders. En ouders met hen. Het is belangrijk dat in zo’n gesprek de juiste vragen worden gesteld en dat de Bijbel leidraad is in het gebruik van de moderne media. De schrijvers gaan uit van herkenbare situaties in de mediaopvoeding vanuit een Bijbelse levenshouding en gebaseerd op het ontwikkelde Media Attitude Model.
Vanuit vier verschillende opties: pelgrim, burger, leerling en dienaar, geven zij kernwoorden aan, die bij deze onderdelen horen.
Bij het woord pelgrim noemen ze als begrippen: matigheid, weerbaarheid, verantwoordelijkheid, integriteit, eerlijkheid, nederigheid.
Bij burger gaat het om: consistentie, coherentie, Godsbesef, zelfbeheersing, duurzaamheid en rentmeesterschap.
Als leerling moet de volgende zaken aan de orde komen: concentratie, focus, diepdenken, diepleren, doorzettingsvermogen en brongerichtheid.
Tenslotte noemen zij bij dienaar deze woorden: dienstbaarheid, gemeenschapszin, barmhartigheid, liefde, trouw en transparantie.
Dit boek geeft veel praktische handvatten voor iedereen die met jongeren te maken heeft. De gespreksvragen kunnen een leidraad zijn bij opvoedingskringen. In de inleiding zetten de schrijvers uiteen hoe de opzet van dit boek is en geven ook aan hoe het gebruikt kan worden.
Hoofdstuk 1 in draagt als titel: Jij op reis en gaat over pelgrimschap, ontleend aan de tekst uit Hebreeën 11: 13b: … en hebben beleden, dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Zoals elk hoofdstuk begint het met een praktijksituatie: pluk de dag, over matigheid. Het tweede hoofdstuk: een schild en een helm – over weerbaarheid, hoofdstuk 3: verlokkelijk en verleidelijk – over zelfbeheersing. Hoofdstuk vier: mens uit één stuk – over consistentie, hoofdstuk vijf: rust aan je hoofd – over diepdenken. Het zesde hoofdstuk laat zien dat onverstoorbaar werken ook een valkuil kan zijn, het gaat over de focus in je leven, waar richt jij je op. Hoofdstuk 7 is wel heel bij de tijd: selfies en selfish – over dienstbaarheid aan de naaste. Ook hele moeilijke en gevaarvolle items gaan de auteurs niet uit de weg en dat niet op een goedkope manier: kalverliefde en naaktfoto’s – over trouw zijn.
Op een indringende wijze worden de gevaren van het publiceren van foto’s op het internet aan de orde gesteld. Zij geven een advies mee aan jongeren voor ze e.e.a. versturen:
THINK! Zo’n boodschap of foto moet voldoen aan voorwaarden.
True: is het echt waar wat we sturen?
Helpful: helpt het anderen of is het eigenbelang?
Inspiring: is de boodschap inspirerend en positief van aard?
Necessary: is het noodzakelijk op deze foto, dit bericht te sturen?
Kind: is het vriendelijk om dit te versturen?
Het beantwoorden van deze vragen voordat we een bericht of foto versturen, kan veel narigheid voorkomen.
Steef de Bruin en Henrike van Dam eindigen in het slothoofdstuk met de kracht van het gebed. Het gebed om de Heilige Geest, of Die wil neerdalen in de harten van ouderen en van onze jongeren. Dan is het ware pelgrimschap te beoefenen en kunnen we dit voorleven aan hen. Alleen de Schepper van hemel en aarde kan onze vingers bewaren voor verdwalen op het web. Alleen genade kan ons geven dat wij ons vrijwillig binden aan en vermaken in Zijn wet. Dan daarmee is de vreze des Heeren ook heb beginsel van de mediawijsheid. Van harte aanbevolen.
+ actueel
+ praktische voorbeelden voor ouderen en jongeren
+ gespreksvragen voor opvoedingskringen
+ schrijvers gaan in gesprek met jongeren en ouderen

Pelgrim in medialand

Steef de Bruijn...+
vanaf 999