• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Pelgrim in medialand

Boekbespreking voor de Reformatorische Omroep. We bespreken een uitgave van De Banier Apeldoorn. Driestarreeks: Steef de Bruijn en Henrieke van Dam: Pelgrim in medialand. Aantal blz.: 144. Paperback. De auteurs zijn verbonden bij het lectoraat Nieuwe media in vorming en onderwijs en ontwikkelden het in dit boek beschreven Media Attitude Model.
Hoe beginnen we een waardevol gesprek over wijs mediagebruik. Hoe blijf je zelf verbonden met pubers die voortdurend online zijn? Wat zijn goede vragen bij zo’n mediagesprek? Hoe kan de Bijbel leidend zijn in mediagebruik? In deze uitgave schrijven de auteurs over mediaopvoeding vanuit een Bijbelse levenshouding, gebaseerd op het ontwikkelde Media Attitude Model. Aan de orde komen de attituden: matigheid, weerbaarheid, zelfbeheersing, consistentie (mens uit één stuk), diepdenken (rust aan je hoofd), over focus (onverstoorbaar werken), over dienstbaarheid en over trouw( kalverliefde en naaktfoto’s). Het is een heel leerzaam boek. Te midden van alle veranderingen op mediagebied die ervoor zorgen dat we achter de feiten aanlopen, biedt Media Attitude Model een handreiking voor het verantwoord omgaan met nieuwe media, een beschrijving van wat mediawijsheid inhoudt. De Bijbel is daarbij het uitgangspunt’ (10). Veel ontwikkelingen op dit gebied gaan uit van een andere visie op de mens, op het staan in de samenleving en op het doel van ons leven (10). In deze lacune in de andere modellen wil Media Attitude Model voorzien’(10). Het MAM is een wandelstok, een paraplu, een stel schoenen en een leesbril voor de pelgrim’(11). Opzet van het boek: In het hart van het boek zijn 24 attituden geformuleerd, die bestaan uit houdingen die de Bijbel ons leert: Pelgrim ( beschrijft dat van de reiziger die onderweg is naar en eeuwige bestemming) – Burger ( staan met twee benen op de grond)- Leerling (gericht op zich te verdiepen en innerlijk te verrijken – Dienaar ( t.o.v. de naaste verantwoordelijkheid te dragen. In elk hoofdstuk worst één attitude uitgewerkt in gespreksvoorbeelden en beschrijvingen van opvoedsituaties met adviezen. Daarnaast wordt elk hoofdstuk afgesloten met samenvatting en gespreksvragen, zodat het boek ook gebruikt kan worden in opvoedingskringen. Het is een knap boek. De instructie voor het gebruik is helder. Het is een model dat wegwijs maakt in al de ontwikkelingen op mediagebied gezien vanuit Bijbelse context. Het vraagt van de cursisten/ouders/deelnemers grote betrokkenheid . Van harte aanbevolen, omdat er niet gedweild wordt, maar de zaak fundamenteel aangepakt wordt.

Pelgrim in medialand

Steef de Bruijn...+
vanaf 999