• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Psalmboek met uitleg

Naast de Bijbel met uitleg is bij de Banier ook een verschenen: Psalmen met uitleg. In een zwarte, mooie en stevige uitgave. Onder ISBN nummer 9.789.462.788.121; de prijs is €9,95.
Niet alleen de psalmen maar ook de belijdenisgeschriften zijn van uitleg voorzien. Zo krijgen we een begrijpelijke versie van onze aloude geschriften een de Psalmen. Een enkel voorbeeld, hoe de uitgever te werk is gegaan, te beginnen bij Psalm 1: Welzalig: oprecht gelukkig Der bozen raad: beraadslaging van de goddelozen Noch: en ook niet Samenrotten: met kwade bedoelingen samenkomen Bepeinst: overdenkt Betracht: naleeft Onverwelkte: onverdorde Bladen : bladeren Gaat hem wel: gaat goed met hem Gelukt: lukt Gewis: zeker In ’t gericht: in het oordeel. Ook bij de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels is de tekst van uitleg voorzien. We nemen artikel 1 van de N.G.B., waar sprake is van een enig God: een enig = één, ongedeeld. Eenvoudig = enkelvoudig, onzienlijk = onzichtbaar. Bij de D.L. nemen we hoofdstuk 1, artikel 1: ongelijk = onrecht; de bezoldiging = het loon. Bij de formulieren en gebeden is geen uitleg gegeven. Nu we een Bijbel met uitleg tot onze beschikking hebben, is dit Psalmboek met uitleg een goede aanvulling. Zeker ook voor onze jonge mensen, die niet vertrouwd zijn met allerlei zeventiende-eeuwse woorden. Maar ook voor onze ouderen kan dit boekje zijn diensten zeker bewijzen. Denkend aan de woorden van Filippus aan de kamerling: ‘Verstaat gij ook, hetgeen gij leest?’ Al is het de Heilige Geest, Die ons in alle waarheid leidt, toch kan dit ‘hulpmiddel’ ons bijstaan in het begrijpen van de Psalmen en belijdenisgeschriften.