• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Psalmen 120-134

In deze serie zullen nog meer delen verschijnen. In deze uitgave worden de Psalmen 120-134, de liederen Hammaäloth uitgelegd. In de inleiding wordt op een overzichtelijke manier ingegaan op de samenstelling van deze bundel. Vervolgens komt elke Psalm aan de orde volgens een vaste opbouw. Aandacht is er voor de uitleg van de afzonderlijke verzen, maar ook voor de literaire opbouw en de thema’s die in de Psalm een rol spelen. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met gespreksvragen.

Het is een goede zaak dat aan de Psalmen aandacht wordt gegeven en ze op een toegankelijke manier worden uitgelegd. In onze erediensten is het zingen van de psalmen een belangrijk element. We zingen immers met Israël de psalmen als nieuwtestamentische gemeente. Ook de lijnen naar het Nieuwe Testament worden getrokken, waardoor de rijkdom van de Psalmen nog meer opengaat. Het boekje leent zich ook goed voor een Bijbelstudievereniging. 
Wat de achtergrond van de liederen Hamaäloth betreft, kiest de auteur voor de opvatting dat deze Psalmen samengebracht zijn in een bundel die vooral door Israël gezongen werd bij de terugkeer uit de ballingschap. Hij wijst min of meer de traditionele opvatting af dat ze gezongen zijn tijdens de pelgrimsreizen van de Israëlieten naar Jeruzalem of na vertrek uit Jeruzalem. Deze Psalmen zouden geselecteerd zijn naar aanleiding van de terugkeer uit de ballingschap om te laten zien hoe en waarom Israëls God persoonlijk instaat voor het voortbestaan en de toekomst van Zijn volk, Israël. Ik wil de opmerking erbij maken dat deze twee elkaar niet hoeven uit te sluiten. Psalm 121 kan toch ook eerder gebruikt zijn bij het vertrek van de pelgrims die in Jeruzalem geweest zijn.

Dit boekje is een goede gids om je te verdiepen in deze Psalmen en de troost eruit te ontvangen, ook voor vandaag.

Psalmen 120-134

ds. C.P. de Boe...+
vanaf 799