• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Psalmen, deel 1

'In de Bijbel uitgelegd, Psalmen, worden de Psalmen 120 – 134' voor het voetlicht geplaatst; ds. C.P. de Boer is de auteur. Hij is predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken. Elke psalm wordt in deze serie beknopt uitgelegd. In dit deeltje maken we kennis met de liederen Hammaäloth. Deze bundel beslaat de Psalm 120 – 134. Telkens wordt een bepaalde volgorde door de schrijver aangehouden: een korte omschrijving van de kern van de psalm, de plaats in het Bijbelboek Psalmen en de samenhang met ander psalmen. Vervolgens geeft ds. De Boer een uitgebreide uitleg, een Bijbels-theologische bespreking van belangrijke thema's in de psalm. Bij elke psalm wordt de vraag behandeld hoe deze psalm zich tot de rest van het Oude Testament en tot het Nieuwe Testament verhoudt. De schrijver sluit elk hoofdstuk af met een aantal vragen.
Voor wie is deze serie 'De Bijbel uitgelegd' bedoeld? Voor iedereen, die zelf of met anderen zich wil verdiepen in de rijke wereld van de psalmen, met het doel om zo samen met Israël door psalmen de HEERE te loven, te danken of tot Hem te bidden.
Dominee De Boer geeft in het Woord vooraf een verantwoording hoe e.e.a. is ontstaan. Een enkele passage willen wij u doorgeven: 'In deze hele serie komen per deel ongeveer 15-20 psalmen naar voren. Een deel met de inleidingsvragen komt ook aan de orde, alsook een deel met de thema's die een afzonderlijk deel overstijgen, zoals de Messias, Gods Koningschap etc.'
Het pretendeert geen wetenschappelijk commentaar te zijn op de Psalmen. Verschillende visies worden niet expliciet naar voren gebracht, maar al lezend zult u als lezer snel doorhebben welke visie de schrijver aanhangt. Tegelijk wil de auteur dit boek niet rekenen tot 'stichtelijke literatuur' en heeft hij de meditatieve schrijftrant bewust vermeden. Ook is hij zeer terughoudend in het toepassen van de uitleg op het concrete dagelijkse of geestelijke leven. Bij de hoofdtekst keert telkens de vraag terug: 'Wat zegt deze psalm?'
Aan het slot van elk hoofdstuk zijn steeds vijf vragen toegevoegd. De kern van deze vragen is de volgende: 'Wat zegt God door deze tekst tot mij?' Wie dit boek nauwkeurig leest, zal merken dat de schrijver niet elke psalm messiaans-christologisch uitlegt. Deze terughoudendheid verwoordt ds. De Boer in het inleidend deel. Deze serie is geschikt voor persoonlijke Bijbelstudie, maar ook voor gebruik in verenigingsverband. Tegelijk richt de auteur zich tot (godsdienst) docenten, pastoraal medewerkers, catecheten en collega's predikant, die in korte tijd zich de inhoud van een psalm eigen willen maken. Aan het eind van het Woord vooraf laat ds. De Boer merken, dat hij genoten heeft bij het schrijven van dit deel. Die vreugde hoopt hij ook te mogen bemerken bij de lezers. Boven alles is het zijn hartelijke bede dat het ontvouwen van Gods Woord mag leiden tot 'het ontvouwen van Gods lof (Psalm 33 vers 11 (berijmd)).
Een bijzonder handzaam en instructief boekje over de liederen Hammaäloth. Neem en lees!

Psalmen 120-134

ds. C.P. de Boe...+
vanaf 799