• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Puriteinen over geloof gebod en gebed

De tijd tussen 1640 en 1660 was de tijd van de ‘Puriteinse revolutie.’ Tussen 1640 en 1653 nodigde het Britse parlement regelmatig puriteinse voorgangers uit om een preek te houden. Dit waren niet alleen ‘politieke’ preken, want de Bijbelse boodschap klonk daarin duidelijk door.
Uit de honderden preken die voor het parlement gehouden werden heeft de auteur zon 200 citaten geselecteerd rond het thema ‘geloof, gebod en gebed.’ Voorafgaand aan de citaten treffen we een duidelijk historisch overzicht aan. De citaten staan op de rechter bladzijde en enkele gegevens aangaande de prediker op de linker bladzijde. Het boek is keurig verzorgd. Ter kennismaking geven we enkele regels door van Joseph Caryl (1602-1673) die we lezen op blz. 217 “Christus zal ten slotte hen, die opzettelijk Zijn banden verbreken en Zijn koorden van zich werpen, neerslaan. En allen die in oprechtheid bidden en ijveren voor de komst van Zijn Koninkrijk, zullen verhoord en gezegend worden — hoewel misschien niet op de manier die zij nastreefden.”