• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Puriteinen over geloof gebod en gebed

In de tijd van de ‘Puriteinse revolutie’ (1640-1660) werden regelmatig puriteinse voorgangers door het parlement uitgenodigd om een preek te houden. Veel van deze predikers waren lid van de Westminster Assembly, die door het parlement bijeengeroepen was. Uit deze honderden preken zijn voor dit boek ongeveer tweehonderd citaten geselecteerd rond het thema ‘geloof, gebod en gebed’.
Het gaat om kernachtige uitspraken met een rijke geestelijke inhoud. De geselecteerde citaten staan op de rechterpagina afgedrukt. Op de linker pagina is een passende illustratie en een biografische schets van de geciteerde predikant opgenomen. Door middel van een uitvoerige inleiding schetst de schrijver en de verzamelaar van de citaten de politieke, kerkelijke en maatschappelijke ontwikkelingen die leiden tot de ‘puriteinse revolutie’. Dit helpt om de aangehaalde citaten beter in de tijdsomstandigheden te plaatsen. Achterin het boek is een alfabetisch overzicht opgenomen van alle 63 geciteerde puriteinen met verwijzing naar de citaten uit hun preken. We komen bekende namen tegen zoals Thomas Brooks, John Owen en Samuel Rutherford. Maar ook minder bekende of zelfs onbekende namen. Het boek is een keurige uitgave die de lezer laat proeven van de rijke boodschap van de puriteinen. Hoewel de citaten slechts een deel van een preek zijn, geven ze een goede indruk van de rijke erfenis die in de preken van de puriteinen ons is nagelaten. Deze uitgave kan gebruikt worden als een soort naslagwerk, maar ook voor persoonlijke overdenking. Het mooiste zou zijn als het de lezer motiveert om voor meer verdieping de genoemde preken zelf te gaan lezen.