• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Redelijke Godsdienst deel 1A

Hertaald door Jasper Stam MA. Hij bedankt een aantal personen die hem geholpen hebben, w.o. prof. dr. W. van Vlastuin, die ook de inleiding heeft geschreven, waarin hij de levensloop van á Brakel verhaalt en de lezer een dwarsdoorsnede van diens theologie geeft (8). In 1700 is de eerste druk verschenen. In de 18e, eeuw verschenen er ongeveer twintig drukken; in de volgende twee eeuwen verschenen er ook een aantal drukken. ‘Redelijke godsdienst’(Rom 12:1). Paulus geeft daarmee het onderscheid aan tussen de dierenoffers in het OT en het nieuwtestamentische offer van onze leven in dienst van de Heere . (-) Brakel geeft aan dat er redenen zijn voor het christelijke geloof, en dat dat geloof op een redelijke wijze behandeld kan worden. En dat doet Brakel in dit boek(16). Als centraal gezichtspunt voor zijn behandeling van zijn geloofsleer kiest B. het genadeverbond. Het eerste deel gaat voornamelijk over de goddelijke waarheden van het genadeverbond. Deel 1 gaat over de verwerving en de toepassing van het heil. Deel2 is praktisch en betreft vooral de ‘beöefening’ van het verbondsleven door de bondgenoten. In deel 3 gaat het over de bedelingen van het verbond, waarin de voortgang van God met Zijn kerk in het OT en NT wordt uitgelegd aan de hand van de Openbaring van Johannes. B. meent dat Openbaring chronologisch het toekomstige verloop van de kerk beschrijft. In onze tijd neemt bijna niemand die visie voor zijn rekening. Om die reden wordt dit deel niet hertaald (17).
Het is meer een naslagwerk. Na de Inleiding (door Van Vlastuin), de bibliogrfie van Wilhelmus á Brakel en Structuuroverzicht Redelijke Godsdienst ,volgen de 29 hfd. met onderverdeling; bij elk onderdeel staat aangegeven waarhet te vinden is in de oorspronkelijke uitgave. Geef enkele zaken aan uit de inhoud: hfd. 1 De kennis van God uit de natuur (8 aspecten); hfd.2 De kennis van God uit de Heilige Schrift(18 aspecten); hfd.3 De ene God (14 aspecten); hfd.6 Gods eeuwige besluit van verkiezing en verwerping (16 aspecten); hfd.24 De Kerk (19 aspecten); hfd.27 De kerkregering en de prediking van predikanten ( 9 aspecten). He is een goed leesbaar en leerzaam boek voor elke belangstellende, voor voorbereiding van (belijdenis)catechese, voor meditaties en voor cursussen godsdienstige vorming met gedeelte als leerstof. Met dank aan de hertaler. Zegen op het vervolg: Deel 1B en (deel 2A en 2B?). Van harte aanbevolen.

Redelijke Godsdienst, dee...

Wilhelmus à Bra...+
vanaf 4995