• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Redelijke Godsdienst

De hertaling van de bekende ”Redelijke Godsdienst” van Wilhelmus à Brakel vordert gestaag. De hertaler, Jasper J. Stam MA uit Kampen, heeft nu deel IIA gereedgemaakt. Dit deel bevat de hoofdstukken 1 t/m 24 van het oude deel II. Stam heeft bij dit gigantische werk hulp van enkele personen: neerlandicus C. Bregman als meelezer, Caroline Snoek die de eindredactie voor haar rekening neemt; dr. Jan van de Kamp die kerkhistorische vragen beantwoordt en dr. G.A. van den Brink die dogmatische kwesties verduidelijkt. Voor dit deel kon Stam ook gebruik maken van de expertise van prof. dr. A. de Reuver.
De oorspronkelijke stijl van Brakel is goed bewaard gebleven en steeds hanteert Stam voetnoten, waarin verklarende aantekeningen zijn opgenomen of waarin het oorspronkelijke woord vermeld staat. Wilhelmus à Brakel (1635-1711) werd door zijn ambtsbroeder Abraham Hellenbroek ‘het grote licht der Friezen’ genoemd. Verder staat hij wel bekend als ‘Vader Brakel’, hoewel hij de zoon was van de ook niet onbekende Theodorus à Brakel. Het is eigenlijk een soort erenaam, waaruit verbondenheid en hoogachting blijkt. Hij was gezaghebbend, maar stond toch dicht bij de gewone man. Hij had iets vaderlijks. Vandaar. In dit dogmatische werk is troost voor de lezer te vinden. Dat zou je van een dogmatiek niet direct verwachten. Maar Brakel weet steeds weer de lezer met een pastoraal-bevindelijke toon te treffen. Dat is ook het geval in dit deel, dat voornamelijk handelt over het stuk van de heiligmaking. De levensheiliging wordt hier met name toegespitst op de geboden en op de deugden Gods. Als het gaat over de ‘oprechtheid’ zegt Brakel: ‘Bedenk voortdurend dat u leeft voor Gods aangezicht. Het besef van Zijn tegenwoordigheid en alwetendheid is een krachtig middel om uw oprechtheid te bevorderen. Niet voor niets zegt de Heere in een en dezelfde tekst: Wandel voor Mijn aangezicht, en zijt oprecht (Gen. 17:1)’. We kunnen u het meesterwerk van Brakel bij de voortduur aanbevelen. Ook deze goed leesbare hertaling van ouderling Stam.

Redelijke Godsdienst, dee...

Wilhelmus à Bra...+
vanaf 4995