• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Reformatie vandaag

De uitgave ziet er goed verzorgd uit. De auteur is in het dagelijks leven werkzaam als kerk- en religiejournalist bij het RD. Deze studie belicht de Reformatie in het kader van een tweevoudig strijd: enerzijds tegen de Rooms-Katholieke Kerk en anderzijds tegen de vrije anabaptistische (doopsgezinde) en spiritualistische stromingen. In 2025 wordt 500 jaar doperdom internationaal herdacht
Deze studie volgt dit tweevoudig debat door de eeuwen heen tot op de huidige tijd. De schrijver stelt de vraag hoe de Reformatie in deze tijd gestalte zou kunnen krijgen in een nieuw kontakst van enerzijds een veranderende RK-kerk en anderzijds nieuw doperse en charismatische vormen van kerk-zijn. De schrijver is van mening dat de Reformatie van de 6e eeuw een rijke inspiratiebron is voor de huidige kerk en theologie.
De studie is opgedragen aan W. van der Zwaag, vader van de auteur, wiens levenswerk in het teken stond van een verlangen naar reformatie en opwekking.
Appendix: 95 stellingen die de kern van de studie samenvatten en deze toespitsen op de kerk van deze tijd (Band 2 , blz.9).:
74. Klagen over teloorgang van de refozuil en de verwereldlijking van de refojongeren op het terrein van bijvoorbeeld het mediagebruik is het spreekwoordelijke dweilen met de kraan open zolang er geen aandacht wordt besteed aan de steeds meer naar buiten tredende tragiek van de refozuil: de afbraak van de innerlijke weerstand tegenover de wereld door gebrek aan levend geloof’(748)
88. Radicale vormen van het christendom houden de gevestigde kerken een spiegel voor. Zij wijzen naar het oorspronkelijke elan van de vroegchristelijke kerk (751)
90. De wereldwijde opleving van de spiritualiteit in de huidige tijd biedt een kans voor de verkondiging van het Evangelie (751).
92. 500 jaar Reformatie i s niet alleen een jubileum dat gevierd wordt ,maar ook aanleiding voor schudbelijdenis (751)
Van harte aanbevolen. Met dank aan de auteur voor hetgeen geboden wordt en aan de uitgever. Ik heb er al veel uren in gelezen. Het is een handboek!
Geschikt voor iedere geïnteresseerde en voor gebruik als studiemateriaal voor studenten theologie en geschiedenis.

Reformatie vandaag

dr. Klaas van d...+
vanaf 2995