• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Romantiek en stichtelijkheid

De uitgave ziet er goed verzorgd uit. Het is goed leesbaar en leerzaam. Degenen die ds. Doornenbal gevolgd hebben in de jaren dat hij spraakmakend was in kerk en samenleving, zullen met vreugde weer kennismaken met de opvattingen van deze persoon.
De bijdragen van ds. Doornenbal -predikant in Oene- in de Hervormde Kerkbode van de Veluwe, werden goed gelezen door een brede groep mensen in heel het land. Doornenbal stelde zijn eigen leven voor als een strijd tussen romantiek en stichtelijkheid - tussen zijn liefde voor natuur en cultuur en zijn roeping om het Woord van God te verkondigen. Deze uitgave bevat een levensschets van deze predikant (in Woubrugge, Kesteren en Oene) en een uitgave van 14 teksten, lezingen en artikelen die voor het eerst in druk verschijnen. Uitgegeven en ingeleid door dr. Bart Jan Spruyt, die ook het nawoord ‘Waarom ds. Doornenbal?’ geschreven heeft. ‘Nu het gereformeerde leven zich desondanks voor een aanzienlijk deel binnen een zuil heeft georganiseerd, is het misschien tijd om Doornenbals waarschuwingen binnen al die nieuwe instituties alsnog ter harte te nemen. Dat het geloof geen functie mag worden om ergens bij te horen en een groep in stand te houden (dan ben ik bevindelijk gereformeerd zonder de bevinding), dat de zuil-bewoners elkaar zo meedogenloos scherp de maat moeten nemen, en dat de geestelijke, maatschappelijke en politieke weerbaarheid er via vorming dienen te worden bevorderd’(527). Doornenbal was zeer bevriend met de dichter Gerrit Achterberg. Het dagboek van december 1940 en dagboek van januari tot juni 1945 geven een indruk van de bezetting in ons land, toegespitst op Kesteren. De preken en toespraken zijn Schriftuurlijk bevindelijk. Met veel liefde voor de dienst van de HEERE. Van harte aanbevolen.

Romantiek en stichtelijkh...

dr. B.J. Spruyt
vanaf 995