• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Romeinen voor jou

Het boekje ”Romeinen voor jou” heeft een mooie omslag: een briefkaart, verzonden aan de gemeente in Rome, afzender Paulus van Tarsen, Klein-Azië. De afbeeldingen op de kaart en het beeld spreken tot de verbeelding.

De gepensioneerde schooldirecteur H. van Dam laat ons in zijn ‘Woord vooraf’ het doel van het boekje weten. ‘De brief van Paulus aan de Romeinen is niet altijd eenvoudig’. De brief is in hedendaagse taal herschreven, waarbij uitsluitend gebruikgemaakt is van de kanttekeningen bij de Statenvertaling en van de Bijbelverklaring van Matthew Henry. Kleindochter Mariët heeft meegelezen.

In de inleiding kunnen we verder lezen over de brief aan de Romeinen. Deze brief wordt wel de voortreffelijkste van Paulus’ brieven genoemd, omdat daarin grote verborgenheden behandeld worden. De voornaamste hoofdstukken van de christelijke godsdienst worden er in uitgelegd. De brief wordt ook wel genoemd ‘een sleutel tot een juist begrip van de gehele Heilige Schrift’. De auteur wijst op de kerkvader Augustinus en de reformator Luther voor wie de brief zoveel betekenis kreeg.

De inleiding sluit af met een informatief gedeelte over de stad Rome en de huisgemeenten in Rome. Ook is een landkaartje toegevoegd waaronder de tekst ‘De apostel Paulus schreef zijn brief aan de gemeente in Rome toen hij in Korinthe verbleef’. Het boekje bestaat, net als de Romeinenbrief, uit 16 hoofdstukken. Elk hoofdstuk is verdeeld in enkele onderwerpen. Deze zijn letterlijk overgenomen of in eenvoudige taal herschreven. Een voorbeeld: Romeinen 1; Inleiding en groet; Hoofdonderwerp van de brief, Gods toorn over de heidenen.

Elk vers is nauwkeurig beschreven in begrijpelijke taal. In het boekje ervaar je de liefde tot kinderen en jongeren om voor hen de inhoud van dit Bijbelboek dichtbij te brengen, te laten begrijpen en vooral ook te overdenken. Het laatste tekstvers in het boekje luidt als volgt: ‘De alleen wijze God zij de heerlijkheid in eeuwigheid door Jezus Christus. Amen’.

Aan het einde van elk hoofdstuk volgt er een pagina waarop aantekeningen kunnen worden gemaakt en de lezer kan schrijven, ‘deze tekst spreekt mij erg aan’. Dit verhoogt de betrokkenheid voor het nauwkeurig lezen en overdenken. Dit is een handzaam boekje. Ook gemakkelijk om mee te nemen onderweg of op reis. Opmerkelijk is dat de auteur nergens naast de tekst toevoegt, maar zich gehouden heeft aan zijn doel: het schrijven van de Romeinenbrief in hedendaagse taal. Voor kinderen, jongeren én ook ouderen van harte aanbevolen.

Romeinen voor jou

H. van Dam
vanaf 749