• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Sprekende getallen

Van ds. A. Schot (GG) zijn tien preken verschenen over een bijzonder onderwerp. Na de bundel preken over Sprekende kleuren verscheen nu een serie overdenkingen over Sprekende getallen.

ln deze preken staat steeds een bepaald getal centraal. Daarbij wordt niet direct gelet op de letterlijke betekenis, maar op de  symboliek die van de getallen uitgaat. Vooraf waarschuwt de schrijver: 'Getallensymboliek betekent geenszins dat we mogen  goochelen met getallen (pagina 9). Achtereenvolgens wordt gemediteerd over Gods eenvoudigheid (Deut, 6:46); het tweevoudig getuigenis (Openb. 11:3); een drievoudige heiligheid (Jes. 6:3); een viervoudige stormwind (Openb. 7:1-3); de zesvoudige macht van het beest (Openb. 13:18); de zevenvoudige sabbatsrust (Lev. 25:9-10); de tienvoudige woorden (Deut, 10:4-5); de twaalfvoudigheid van het nieuwe Jeruzalem (Openb. 21:9-11); een veertienvoudige wachtenstijd (Deut. 8:2-3) en de zeventigvoudige weken (Dan. 9:24-29),
Hoewel bijvoorbeeld het getal vijf keren in de Bijbel voorkomt - de vijf wijze en vijf dwaze maagden - is er geen preek over dit getal. 'Ik heb ernaar gezocht, maar ik geloof niet dat het getal vijf in de Bijbel een duidelijke symbolische betekenis heeft (pagina 73).
De preken zijn zeer leerzaam, munten uit in een duidelijke exegese en spreken van troost, maar ook van diepe ernst. Dat laatste blijkt met name wel als over het getal zes gesproken wordt. Zes is het getal des mensen, zes wordt nooit zeven, dat de  volkomenheid en volmaaktheid symboliseert.

Sprekende getallen

ds. A. Schot
vanaf 1199