• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Sta op en leef

Ook nu is de vraag weer actueel wat een goed leven is. Minstens zo actueel is de vraag naar een goed einde. Hoe kan ik goed leven en goed sterven? Hans Alderliesten legt zijn oor in het boekje 'Sta op en leef' te luisteren bij kerkvader-filosoof Augustinus (354-430).

Augustinus reikt diepe inzichten aan als het gaat om goed leven en goed sterven. Hij stelt vragen vanuit een donker verleden, reikt verrassend actuele antwoorden aan, gaat ons voor in de zoektocht naar genade, komt naast ons zitten met zijn zonden en zorgen. Als dienaar van het Heilig Evangelie spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Augustinus laat de schijnwerper op Christus vallen: ‘Om ons van ziekte te bevrijden, kwam de grote Geneesheer. Hij vernederde Zich tot het aannemen van een sterfelijk lichaam. Hij schreef middelen ter genezing voor. Wie deze middelen tot zich neemt, zal zeker genezen.’ In het voorwoord schrijft dr. Martijn Schrama o.s.a.: ‘Kort voor het moment van zijn bekering hoorde Augustinus zingen: ‘Neem en lees, neem en lees.’ U als lezer van 'Sta op en lees' zou ik daartoe van harte willen aansporen.
Aan het slot een 'Verantwoording', waarin gedetailleerd wordt aangehaald waar de schrijver de bronnen heeft gevonden. Op de inleidende pagina staat de tekst vermeld: 'Gij dochtertje, (Ik zeg u), sta op.'
Dit boekje bestaat uit twee delen. In het eerste deel ligt de focus op ‘goed leven', in het tweede deel op ‘goed sterven’. Als een intermezzo én rode draad door 'Sta op en leef' loopt de perikoop uit de evangeliën waarin Jezus het dochtertje van Jaïrus opwekt. Elk hoofdstuk wordt op narratieve (vertellende) wijze ingeleid met een gedeelte van deze geschiedenis. De hoofdstukken worden afgesloten met een preekfragment of citaat van Augustinus. Omwille van de leesbaarheid is gewerkt met eindnoten; bronvermelding en verantwoording zijn achterin opgenomen.

Een klein citaat als afsluiting van deze bespreking: "Maar ja, een goed leven, wat is dat? God beminnen met heel je hart en heel je ziel en heel je verstand, en je broeders en zuster beminnen als jezelf. Laten we daarom onze God beminnen en elkaar beminnen in eenheid met Hem. Laten we vrede vinden bij Hem, liefde bij elkaar. Als Christus onze Heere dan komt, kunnen we zeggen: ‘Heere, met Uw hulp hebben we gedaan wat U gebood. Mogen we door Uw gunst ontvangen wat U hebt beloofd.’"
Of, zoals Augustinus het zo treffend heeft verwoord: 'Onrustig is ons hart in ons, totdat het rust vindt in U, o, God.'
Van harte aanbevolen, maar het vraagt wel om dit boekje te lezen in de context van de tijd waarin Augustinus leefde. Wie de moeite doet om het aandachtig te lezen, zal zeker niet beschaamd uitkomen. Neem en Lees!

Sta op en leef

Hans Alderliest...+
vanaf 899