• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Sterven is winst

In de weken na 8 december 1934 verspreidde het verschrikkelijke nieuws zich razendsnel over de wereld: een pasgetrouwd echtpaar, slechts 27 en 28 jaar oud,was geëxecuteerd door het Rode Leger in China. Hun dochtertje, drie maanden oud, bleef verweesd achter in een land vol haat tegen alles wat Westers en christelijk was.

Kranten, zelfs seculiere, berichtten erover, herdenkingsdiensten werden gehouden en op het Moody Bible Institute verklaarden  zevenhonderd studenten hun leven aan God te willen geven in dienst van de zending. De impact was groot. Het is dan ook redelijk opvallend te noemen dat er – bij mijn weten – in het Nederlands nooit een boek aan het levensverhaal van dit echtpaar gewijd  werd. Ik keek daarom met belangstelling het verschijnen van Sterven is winst door de heer A. Jobse tegemoet, het tweede deel in de serie ‘Kroongetuigen’ van uitgeverij De Banier.
Het eerste hoofdstuk begint bij de gevangenneming van John en Betty Stam. Dit neemt de lezer gelijk mee in het verhaal over hun leven. In de volgende hoofdstukken schetst de auteur de achtergrond van John (hij had een vader van Hollandse afkomst) en van Betty (dochter van een zendingsechtpaar in China). Vervolgens lees je over hun studie, kennismaking met elkaar, aankomst in  China, huwelijk en de geboorte van hun dochter Helen Priscilla. Vervolgens komt een hoofdstuk wat aansluit bij het allereerste hoofdstuk: de moord die volgde op de gevangenneming van het echtpaar.
Van veel waarde is mijns inziens het laatste hoofdstuk, getiteld ‘Wereldwijde invloed’. Dit hoofdstuk bevat verschillende citaten uit brieven van de ouders, broers en zussen van John en Betty over de dood van hun geliefden. Ondanks het verdriet spreken zij het geloof uit dat God het echtpaar Stam niet zonder bedoeling zo’n vroege dood liet sterven. Zo schrijft Betty’s vader: “Zij zijn niet tevergeefs gestorven. (…) Indien wij onze geliefde kinderen konden horen spreken, zouden wij vanuit hun overtuiging weten, dat zij God zouden prijzen omdat Hij hen waardig geacht heeft om te lijden voor de zaak van Christus. Waarlijk, de Heere moet een hoog en heilig doel hebben om dit offer toe te staan en te geloven dat tot menig God toegewijd hart de oproep zal komen: Wie volgt hen in hun spoor?” (92)
Het is voor het oog geen bijzonder boekje, het heeft slechts honderd pagina’s. Toch zou ik het u allen willen aanraden. Daarvoor citeer ik wat Geraldine Taylor schreef in haar voorwoord op een Engelstalig boek over John en Betty Stam: “Het is een eenvoudig verhaal van feiten. Niets kan welsprekender zijn dan zulke feiten.” Hun leven is een spiegel en stelt de vraag: Ben ik bereid hen na te volgen in een leven gewijd aan God? Raak geïnspireerd door dit getuigenis om samen met John en Betty, Paulus en een wolk van andere kroongetuigen te zeggen: “Het leven is mij Christus en het sterven gewin” (Fil. 1:21).

Sterven is winst

Bram Jobse
vanaf 899