• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Stilte van het hart

Dr. Van Brummelen nam in hervormd-gereformeerde kring een grote plaats in. Zijn werk straalt een geest van bezonnenheid en wijsheid uit. Dat blijkt ook uit de geschriften in deze uitgave.

Het geheel wordt ingeleid door broeders uit de HHK die ‘gegrepen’ waren door een aantal van zijn werken. Op vier belangrijke thema’s uit zijn werk wordt in een inleidend deel gereflecteerd. Achtereenvolgens zijn dat een spiritualiteit van de rust, het spreken over de zonde, homiletische overwegingen en de pastoraal-theologische aanzetten in het werk van Van Brummelen.
Het tweede deel van het boek is gevuld met een aantal meditaties, preken en nog wat losse bijdragen. Mooi om te overdenken. Jammer dat de keuze voor precies deze ‘meditatieve bespiegelingen’ niet verantwoord wordt. In het derde deel is ook het eerder verschenen en zeer lezenswaardige boekje Meditatief leven opgenomen. Alleen al om die reden is het aanschaffen van de bundel de investering waard. Ook Van Brummelens eigen bijdrage aan een pastorale theologie, namelijk Een goed fundament, pastorale vingerwijzingen heeft zeer terecht een plek gekregen in het vierde gedeelte. Die moet iedereen die geestelijke leiding wil geven gelezen hebben (niet doorgelezen, maar meditatief gelezen). Het vijfde gedeelte bevat drie leerzame artikelen op het gebied van  de homiletiek. Ten slotte is aandacht gegeven aan Van Brummelens wetenschappelijke bijdragen, waaronder zijn proefschrift Het praktisch-theologisch onderwijs van J.J. van Oosterzee. Voor studenten theologie lijkt me dat heel interessant om door te lezen, maar wellicht voor een gemiddelde lezer iets minder van belang (al is het een goed leesbaar proefschrift!).
Het is heel verleidelijk om allerlei mooie bloemen – bloemen van taal en stijl en theologisch-inhoudelijke bloemen – te plukken en een boeket van citaten samen te stellen. Ik volsta met een voorbeeld: ‘Door de boodschap van het Woord op ons in te laten  werken, ontstaat er in genade een gemeenschap met Christus. Juist omdat de Schrift in de tegenwoordigheid van God stelt, voert ze ook het gebedsleven binnen en geeft een open hart en ziel voor het gebed in Jezus’ Naam. Echt Bijbelonderzoek wordt tot aanbidding.’
Het zal duidelijk zijn dat wat mij betreft velen hun winst doen met de inhoud van dit boek. Het is ook een voornaam geschenk, in  stijl, en ook dat aspect paste bij deze begenadigde theoloog. Misschien zijn er kerkenraden die hun dominee een hart onder de riem willen steken door hem iets te geven om in te verwijlen …

Stilte van het hart

Dr. A. van Brum...+
vanaf 5495