• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Tot dienst aan God

Een A6-formaat boekje met harde kaft is handzaam. Op de omslag van ”Tot dienst aan God” prijkt het portret van Luther met z’n zwarte baret. Mooie buitenkant. Maar met meer overtuiging prijs ik u de inhoud aan. De ondertitel luidt: ”Teksten over opvoeding en onderwijs”.
Het boekje, met driehonderd korte Luther-citaten, bevat grote lessen. De gouden draad is ‘geloof en liefde’. In het hoofdstuk ‘Vaders en moeders’ zegt de reformator, wiens naam dit jaar veelvuldig valt, over huisgodsdienst leerzame dingen: ‘We moeten de kinderen eraan wennen dat ze dagelijks de Tien Geboden, geloofsartikelen en het Onze Vader wel drie keer opzeggen. Anders moeten we hen geen eten of drinken geven’. Of over de Schrift: ‘Zou het niet vanzelfsprekend zijn dat iedere christen van negen of tien jaar de evangeliën kent, waarin alles staat...’. En ten aanzien van het leven: ’Ik wil je geen geld geven, lief kind, maar wel een rijke God’. Wat verder opvalt in de geschriften van Luther is het belang van het Woord. Of het nu gaat om opvoeding, onderwijs op school en universiteit, steeds het Woord! ‘Ik adviseer echter dat niemand zijn kind naar een plek stuurt waar de heilige Schrift niet centraal staat’. Of voor de rijpere jeugd: ‘Jongeren moeten oppassen voor ontucht en hun kuisheid bewaren. Ze moeten hun harten tegen onkuisheid sterken door het lezen en overdenken van de psalmen en van Gods Woord’. Ik tip ook het eenzijdige Godswerk aan, waarover we lezen. Eenzijdigheid maar beslist zonder lijdelijkheid! ‘Er is geen ander begin (om vroom en rechtvaardig te worden) dan dat jouw Koning tot je komt en in jou begint. Niet jij zoekt Hem, maar Hij zoekt jou...’ Wat kan Luther beeldend spreken. Wanneer het gaat om de kennis van de talen zegt hij: ‘De talen zijn de schede, waarin het mes van de Geest steekt’. Of: ‘Ze zijn het juwelenkistje, waarin we deze drank bewaren’.

Tot dienst aan God

dr. Maarten Lut...+
vanaf 499