• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Tot een volkomen verzoening

Van de hand van J. Kriekaard uit Oud-Beijerland verscheen een boekje met als titel: ”Tot een volkomen verzoening”. Het onderschrift luidt: ”Het Avondmaalsformulier uitgelegd aan jongeren”. Nu is er al veel verschenen op dit gebied. Het is dan ook niet eenvoudig om daarin nog onderscheidend te zijn. Toch is dit Kriekaard goed gelukt.
Hij richt zich in zijn Voorwoord vooral op jongeren die overwegen om belijdenis des geloofs af te leggen of zich daarop al aan het voorbereiden zijn. Op een zeer toegankelijke manier neemt hij de (jonge) lezer mee langs de instelling van het Heilig Avondmaal, het gebruik van dit sacrament door de eeuwen heen en ook hoe het formulier zoals wij dat kennen onder ons is terechtgekomen. Daarna werkt hij het formulier grondig en helder uit. Hij bedient zich daarin van een helder en gemakkelijk leesbaar taalgebruik. Waardevol zijn de citaten van een reeks van oudvaders waarmee ieder hoofdstuk wordt afgesloten. Al lezend merk je dat de auteur wil binden aan de Schrift, aan de belijdenis en aan de bronnen uit het verleden. Ieder hoofdstuk is voorzien van gespreksvragen. Het zou verleidelijk zijn om enkele citaten toe te voegen. Ik wil mij beperken tot één citaat. In zijn uitleg van het tweede stuk van de zelfbeproeving schrijft Kriekaard: ‘Wees niet te snel met het deelnemen aan het Heilig Avondmaal. Echt, anders valt het tegen. Als je niet enige kennis van de Heere Jezus in je hart hebt, dan kun je niet met vrucht de dood des Heeren verkondigen. (...) Je hebt enige kennis van de Heere Jezus nodig. En wanneer laat de Vader Zijn Zoon zien? Wanneer ontmoet een zondig mens de Heere Jezus en wordt er iets van het geloof in deze belofte wakker gekust? Dat is daar waar er zo’n onvervulde honger komt naar de Heere Jezus dat het niet meer uit te houden is buiten Hem’. We kunnen dit boekje van harte aanbevelen bij jong en oud. Het is eerlijk, evenwichtig en Schriftuurlijk-bevindelijk.

Tot een volkomen verzoeni...

J. Kriekaard
vanaf 999