• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Troost voor een missend hart - Verzamelde Leerredenen (deel 1)

In tegenstelling tot ds. Van Iperen bleef de Woubrugse predikant A. Comrie (1706-1774) in de lijn van de Nadere Reformatie staan. Hij wilde iedereen wel tot Christus, de grootste Medicijnmeester, leiden. Nu zijn ook zijn Leerredenen deel I door C. Bregman in hedendaags Nederlands hertaald.
De titel Troost voor een missend hart is treffend gekozen. In de eerste (uitgewerkte) preek stelt Comrie eerst de diagnose van geestelijke ingezonkenheid aan de hand van kenmerken vast, legt daarbij uit waarom kenmerkenprediking zo hard nodig is en wijst dan het geneesmiddel uit Psalm 143 – O HEERE, maak mij levend om Uws Naams wil – aan. Na deze preek behandelt Comrie de volgende teksten aan: Jeremia 2:13, Hosea 2:6b, Jeremia 31:9, Jesaja 41:17 en Hooglied 1:d. Soms bemerk je Comries Schotse afkomst, met name als hij Christus tekent als bruidswerver of wanneer hij spreekt over de nog niet vervulde beloften voor Israël. Het is verwonderlijk hoe indringend deze oude preken de hedendaagse lezer kunnen aanspreken.

Troost voor een missend h...

Alexander Comri...+
vanaf 1499