• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Troostrijk gesprek

Het troostgesprek, geschreven door de vader van de Nadere Reformatie , Willem Teellinck (1579-1629), is erg betrokken geschreven en houdt je bezig, maakt nieuwsgierig naar wat er volgt. De stof is verdeeld over 11 hoofdstukjes.
Er zijn twee gesprekspartners: Gajus ,een gemeentelid en Jacobus, een godgeleerde. Gajus wil graag weten hoe je nu als zondig mens, kan ontvangen wat God in het Evangelie beloofd heeft. Jacobus wijst in zijn antwoord op het geloof in de Heere Jezus, de Zaligmaker. Door het geloof ontvangt een zondaar uit Jezus het leven en gaat hij ook leven tot eer van God. Hfd.1: God de Heere heeft het christelijk geloof voor geschreven om de zaligheid, die alleen in Christu is, ook werkelijk te ontvangen (pag. 21/25). Gajus: ‘ Zo blijkt uit het antwoord dat de leer van de rechtvaardiging door het geloof er sterk opgericht is om de nietige mens in de laagte te brengen en onze grote God groot te maken’(25). Hgd.11: Hoe het ware geloof in het leven van een christen functioneert als hij in een bepaalde zonde gevallen is. 90/104). Gajus: ‘Ik heb door Gods genade in ieder geval het vaste voornemen dikwijls na te denken over de dingen die we met elkaar bespraken, en ik wil die ook zoveel ik kan daadwerkelijk elke dag in praktijk brengen’(104) Wat een mooi pastorale uitgave!.Van harte aanbevolen voor persoonlijke bezinning, ter voorbereiding van huisbezoek, voor de opening van kerkenraadsvergadering, waarin b.v. de huisbezoeken besproken worden.

Troostrijk gesprek

Willem Teellinc...+
vanaf 999