• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Troostrijk gesprek

Dit boekje is oorspronkelijk het tweede deel van het in 1624 uitgegeven De nieu-maecker, ende Sijn nieu werck, een uitwerking van Openbaring 21:5a:'Zie, Ik maak alle dingen nieuw'.
Deze uitgave bevat een dialoog tussen Gajus (Rom. 16:23) en de theoloog Jacobus. De naam van de theoloog verwijst waarschijnlijk naar Jacobus, die op het apostelconvent te Jeruzalem sprak:' Mannen broeders hoort mij' (Hand. 15:13). Kern van de samenspraak is de rechtvaardiging van de zondaar door het geloof. Door het geloof ontvangt men het leven Gods en uit het geloof leeft men ter ere Gods. De leer van de rechtvaardiging misbruiken velen tot een onheilig leven. De heer C. Bregman verzorgde de hertaling, een niet al te eenvoudig klus. Op deze wijze is dit boekje voor een breder publiek toegankelijk geworden.

Troostrijk gesprek

Willem Teellinc...+
vanaf 999