• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Uit den schat des Woords

”Uit den schat des Woords” is al 68 jaar de titel van de prekenbundel die éénmaal per jaar door uitgeverij De Banier wordt uitgegeven. Onder predikanten is dit een bekende uitgave. Zeker ook onder ouderlingen die geroepen worden om in de leesdiensten voor te gaan voorziet deze bundel in een behoefte.
. Juist ook omdat de uitgever zich beijvert om van de twaalf preken die steeds in deze bundels zijn opgenomen, een aantal te plaatsen die verband houden met het kerkelijk jaar. In deze 68e jaargang vindt met daarom vier preken voor ‘bijzondere tijden’. Er zijn twee lijdensstoffen opgenomen, een paaspreek en een preek voor de oudejaarsavond. De overige acht zijn ‘vrije stoffen’ die door het hele jaar heen in de leesdiensten gelezen kunnen worden. Echter, niet alleen in leesdiensten kan de prekenbundel gebruikt worden, ook voor persoonlijk gebruik zijn de jaargangen van ”Uit den schat des Woords” van harte aan te bevelen. Daarnaast zijn ze zeer geschikt als bron om uit te putten bij het voorbereiden van een Bijbelstudie of inleiding voor de jeugd- en/of de studievereniging. Als het over het praktische aspect gaat: de uitgave heeft evenals voorgaande jaren weer een prettige bladspiegel en een heldere druk op ontspiegeld papier wat de leesbaarheid bevordert. Met de wens dat de Heere de inhoud wil gebruiken tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk, van harte aanbevolen.

Uit den schat des Woords...

Diverse predika...+
vanaf 1799