• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Uit liefde tot Zijn kudde

‘Uit liefde tot Zijn kudde’ is een handreiking voor ambtsdragers geschreven door ds. G.R. Procee. Wanneer een broeder door de gemeente wordt verkozen en mitsdien van Godswege wordt geroepen tot het ambt van ouderling of diaken, vragen velen zich af hoe zij dit ambt kunnen vervullen.
Naast het onontbeerlijke persoonlijke onderwijs vanuit Gods Woord en door de bearbeiding van Zijn Geest, kan het heel nuttig zijn om een zekere toerusting te ontvangen. Daarbij kan worden ingegaan op allerlei praktische en geestelijke aspecten van het ambtsdrager-zijn. Als aanzet tot deze toerusting is dit boekje bedoeld. Tot opbouw van de kerkelijke gemeente is het huisbezoek van ouderlingen en het diaconaal bezoek van diakenen onontbeerlijk. Maar hoe moet je als ambtsdrager je daarop voorbereiden? Wat houdt het in om geestelijk leiding te geven? Er komen diverse onderwerpen aan de orde. Zoals ‘de hoge roeping van een ambtsdrager’, het huisbezoek, luisteren, het Heilig Avondmaal, toezicht op de prediking, het veelzijdig werk van een ambtsdrager, zelfdiscipline voor ambtsdragers, zoekende zielen en de zegen van het ambt. De schrijver eindigt het voorwoord met: ‘Van harte hoop ik dat het tot zegen mag zijn voor velen die het voorrecht hebben ontvangen om te dienen in het ambt in de gemeente van Christus.’
Dit boek mag ik u van harte aanbevelen, aan zowel nieuwe ambtsdragers als die al langere tijd in het ambt mogen dienen.

Uit liefde tot Zijn kudde

ds. G.R. Procee
vanaf 749