• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Uit liefde tot Zijn kudde

Ds. G.R. Procee, christelijk gereformeerd predikant te Middelharnis, schreef een ”handreiking voor ambtsdragers”, zo luidt de ondertitel van het boek ”Uit liefde tot Zijn kudde”. Na lezing kwam ik tot de conclusie dat dit boek zeer waardevol is voor ambtsdragers, ook voor hen die al een reeks van jaren mogen dienen.
Maar het zou jammer zijn als niet-ambtsdragers het idee zouden krijgen dat dit boek hen niets te bieden heeft. Er staat echter zoveel lezenswaardigs in dit boek, onder meer over het Heilig Avondmaal en de toepassing van het heil, dat ik de ondertitel graag zou wijzigen in ”Handreiking voor alle kerkgangers”. Ik heb het boek met veel genoegen, maar ook met schaamte gelezen. Ds. Procee wijst op het grote voorrecht verkozen te zijn tot een ambt in Gods gemeente en om plaatsbekleder van Christus te zijn ‘om in dienst te staan van de beste Meester’. Hij wijst ook op de vereiste bekwaamheden en de noodzakelijke geestelijke oefeningen, hoewel we in onszelf altijd onbekwaam blijven, slechts mensjes uit het stof verrezen (Calvijn). Het omgaan met zielen is een zeer verantwoordelijk werk. Spreuken 24:11 en 12 (‘Red degenen die ter dood gegrepen zijn, want zij wankelen ter doding’) dient ons altijd voor ogen te staan. Ds. Procee noemt het terecht misdadig als door ambtelijk gebrek en nalatigheid mensenzielen voor eeuwig omkomen. Aan een stervende wereld laat de Heere verkondigen: ‘Is er geen balsem in Gilead?’ De liefde van Christus moet ons dringen. (blz. 13). Volgens de auteur neemt het ambtelijk werk doorgaans niet meer dan twee avonden per week in beslag. Dit lijkt me heel optimistisch. Veel ambtsdragers zijn gemiddeld drie, zo geen vier avonden per week bezig voor de kerk. Het huisbezoek (voorheen samen met de predikant) ziet ds. Procee als voornaamste taak van de ouderling. Daarnaast heeft hij het opzicht (aan de hand van 23 punten) over de leer (de preek moet aan elf vereisten voldoen; hoofdstuk 8) en het leven van de predikant en de gemeente. Het langste hoofdstuk -bijna 30 bladzijden- gaat indringend over de toepassing van het heil. Het boek kan heel goed als uitgangspunt dienen voor enkele besprekingen in kerkenraadsverband.

Uit liefde tot Zijn kudde

ds. G.R. Procee
vanaf 749