• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Uit liefde tot Zijn kudde

Allereerst mijn waardering voor de schrijver, thans CGK-predikant in Middelharnis, om met dit boekje de kerkenraadsleden toe te rusten. Ook andere kerkenraden hebben van dit boek inmiddels gebruik gemaakt.
In deze handreiking voor ambtsdragers wordt onder andere ingegaan op de roeping, het veelzijdige ambtelijke werk en de noodzakelijke zelfdiscipline. Verder wordt uitvoerig aandacht geschonken aan de vele aspecten betreffende het spreken met onbekeerde en bekeerde gemeenteleden en de toepassing van het heil en hoe dit in het huisbezoek (zielsbezoek) aan de orde moet worden gesteld. Gezien de verscheidenheid in onze kerken zullen de uitspraken in dit boek instemming maar ook tegenspraak oproepen. Juist daarom kan ik dit boekje van harte aanbevelen om de samenspraak in de (extra) kerkenraads- of classisbijeenkomst over de wezenlijke geloofszaken te bevorderen.

Uit liefde tot Zijn kudde

ds. G.R. Procee
vanaf 749