• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Van de wierook naar het Woord

In het kader van vijfhonderd jaar na het begin van de Reformatie wordt de Kerkhervorming groots herdacht door studie- en herdenkingsbijeenkomsten. Deze bespreking schrijf ik zelfs op 31 oktober. In de achterliggende tijd zijn er stromen van boeken op de markt verschenen, die bepaalde facetten van de Reformatie belichten: religieuze, sociale of maatschappelijke betekenis, het leven de Reformatoren en hun actualiteit voor nu. Maar dit boek is toch wel van een iets andere invalhoek. Hierin komen mensen aan het woord, die de Rooms-Katholieke Kerk van binnenuit kennen.
Zij namen – na een kortere of langere tijd – afscheid van de heilige Moederkerk. We treffen in hun getuigenissen inzicht in de rooms-katholieke denkwijze en cultuur en zijn een les voor protestanten die menen dat het verschil tussen Rome en de Reformatie vandaag van betrekkelijke betekenis is. Anderzijds houden zij de gereformeerde gezindte een spiegel voor: ‘Reformatorische’ opvattingen en bevindingen zijn soms meer paaps dan protestants. Aan Huib de Vries gaf een deel van de geïnterviewden aan nog steeds aan hun zoektocht bezig te zijn. Maar in andere gesprekken klinkt de vreugde van Luther over de vrolijke ruil krachtig door: Goddelozen worden gerechtvaardigd door het enige en volkomen offer van Christus. In zijn Woord vooraf eindigt de auteur dat dit kernpunt van de Reformatie niet in de eerste plaats een boeiend onderwerp is voor een theologisch debat, maar het vaste fundament voor een onrustig hart. Omdat de geïnterviewden heel divers zijn, kan ik u aanbevelen om het boek te kopen en alle interviews met aandacht te lezen. Trek dan zelf uw conclusie! Elk hoofdstuk geeft een korte impressie van de persoon zelf of wat hij/zij heeft gezegd. In het eerste hoofdstuk komt Mr. Drs. Bas (Hans Jurgen) van der Ven MSc aan het woord: Op de grens van Rome en Reformatie. Hij vindt het onbegrijpelijk dat de protestanten de getijden hebben losgelaten. Daarmee breng je immers discipline in je geestelijk leven. Dan komt Ruud (Rudi Gerardus Maria Petrus) Bouwmeester aan het woord: van pracht en praal naar het open Boek. ‘Ik snakte naar Woordverkonding, die pracht en praal heeft Christus nooit gewild.’ Bij Engelien (Engelina Elisabeth Maria van Tilburg-van Beek) bleef het leunen op de Schrift alleen over. Zij is nu predikantsvrouw in de Hersteld Hervormde Kerk. Ley (Leonardus Catharina Julius) Bodden kwam naar zijn zeggen langs een kromme weg naar huis. Hans (Johannes Gerardus Maria van Hoof) voelt zich nu nauw verbonden aan de kerk van de Reformatie. Jos (Adrianus Dominicus Maria) Lambrechts werd van misdienaar ouderling in de Gereformeerde Gemeente. Viviane (Viviane Josephina Maria) van Oosten-Thal vond God het verst weg. Zij bad tot Maria voor vrouwelijke problemen en tot de Heere Jezus voor al het overige. De titel bij haar bijdrage luidt: onder de tafel met het Rozenhoedje. Ds. Tomasz (Tomasz Jerzy) Pieczko werd opnieuw geroepen in Gods dienst: vanuit Polen, het roomse bastion kreeg hij er een nieuwe last voor in de plaats. Koen (Konrad Willem Marie) van den Munckhof voelde zich een protestantse eenling in rooms Horst. ‘We worden totaal genegeerd door de pastoor. Hedendaagse rooms-katholieken hebben geen enkele belangstelling meer voor de godsdienst. Het vagevuur is verleden tijd. Anita (Anthonia Johanna Maria) van der Maas-Faaij, is op zoek naar een onbekende God: ik herken me heel sterk in Ruth. Ze verliet haar vertrouwde wereld en ging een onbekende toekomst tegemoet. Dat is een angstig avontuur. Zo heb ik het beleefd, en zo beleef ik het soms nog. Maar ik ben veilig in de armen van de Heere Jezus. Frans (Franciscus Gerardus Theodorus) Rodenburg, noemt zich Reformatorisch, maar buiten de Kerk. ‘Ik ben nog niet in de Kerk met een hoofdletter. Daar gaat het volgens mij om. Veel mensen vinden het geweldig als ze lid van de Hersteld Hervormde Kerk zijn. Of van de Gereformeerde Gemeenten. Dan denk ik: volgens mij zijn jullie roomser dat je zelf in de gaten hebt.’ Ds. Toon (Antoon Jozef Daniël) Vanhuysse vindt dat hij in vrijheid en vreugde gezet is. Ten diepste is de rooms-katholieke geloofsleer niets anders dan religieus humanisme. Het is een typische zelfverlossingsleer. Deze bespreking wil ik eindigen met een stelling van Maarten Luther (62): ‘De ware schat der Kerk is het heilig Evangelie van de heerlijkheid en de genade van God.’ Wie geïnteresseerd is hoe mensen van rooms-katholiek Protestant zijn geworden, zou ik dit boek van harte aanraden om ook van hun kant de Reformatie belicht te zien. Neem, lees en doe er u winst mee!

Van de wierook naar het W...

Huib de Vries
vanaf 749