• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Verbonden

Dr. M. Klaassen (PKN herv. Arnemuiden) schreef Verbonden, de betekenis van Gods verbond in de Bijbel en het persoonlijk leven. Het boek is ontstaan uit een serie preken.

De uitleg van de Bijbeltekst krijgt daardoor meer aandacht dan strakke dogmatische lijnen. Een kenner zal elementen van zowel een twee- als van een drieverbondenleer aantreffen.

Net als voor Calvijn is voor ds. Klaassen het verbond de rode lijn die door de hele Bijbel (O.T. en N.T.) heen loopt. De Heere handelt met ons mensen verbondsgewijs. Nadat de dominee de waarde van het verbond en het eeuwige verbond der verlossing tussen de Drieënige God en Christus besproken heeft, komen het werkverbond en de zondeval aan de orde. Alle verbonden daarna zijn volgens hem uitingen van het genadeverbond: de verbonden met Noach, met Abram, met Israël en met David, die allemaal uitlopen op het nieuwe verbond dat Jeremia mag aankondigen en dat in Christus vervuld is. Alleen het Sinaïverbond valt hierbij enigszins uit de toon. De auteur noemt dat zowel genadeverbond als herhaling van het werkverbond. Hoewel daar in de gereformeerde traditie meer mee is geworsteld, kan dat  (begrijpelijk) vragen oproepen.

Daarna komen het verbondsvolk, het verbondsleven, de tekenen en zegelen van het verbond en de voltooiing van het verbond aan de orde. Het verbondsvolk bestaat volgens ds. Klaassen, in de lijn van Calvijn en I. Kievit, uit tweeërlei kinderen van het verbond.  Om uit het verbond te gaan leven is wedergeboorte nodig waarbij het verbond persoonlijk wordt ingewilligd. In dat leven functioneren de sacramenten. Tenslotte zal het verbond voltooid worden in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde.

Ds. Klaassen heeft een moeilijke materie helder weten te beschrijven. De aan elk hoofdstuk toegevoegde vragen en stellingen geven alle gelegenheid om met een open Bijbel over het wonder van het verbond door te denken en te spreken.

Verbonden

Dr. M. Klaassen
vanaf 1199