• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Verdrietige ik

Kinderen krijgen soms te maken met tegenslagen, moeite en verdriet. In eenvoudige, begrijpelijke taal wijst de auteur van 'Verdrietige ik, Bijbelse troost als het moeilijk is' verdrietige kinderen op troost die in de Bijbel te vinden is.

Het boekje bestaat uit korte, meditatieve hoofdstukjes. Elke keer wordt aan de hand van een Bijbeltekst gewezen op de troost in Gods Woord. Voorbeelden van een huilende David, een schreeuwende Ezau, een eenzame Jozef, een bange Jeremia en een verdrietige Hanna wijzen kinderen de weg naar de beste Heelmeester. Hij weet volmaakt wat er in verdrietige kinderharten omgaat.

 

De openingspagina begint als volgt:
'Hoi, jij hebt het boekje 'Verdrietige ik' gekregen. Verdriet meedragen is zwaar. Helemaal omdat jij nog jong bent. Ik hoop dat je door het lezen van dit boekje nieuwe moed krijgt. En dat je door de Bijbelse voorbeelden vertroost wordt. Maar mijn grootste wens voor jou is dat je gaat zoeken naar de Heere! Want wáár je ook naar verlangt, in de Heere Jezus vind je wat je nodig hebt. Er is geen zonde, die Zijn bloed niet schoon kan wassen. Er is geen verdriet, dat Zijn meeleven niet kan verzachten. Je kunt niet te zwak zijn, of Zijn genade kan jou te hulp komen. Jouw leven kan heel moeilijk zijn, maar Zijn wijsheid en Zijn raad kunnen je helpen. Jij kan gebrek lijden, de Heere Jezus kan uit Zijn volheid in alles voorzien. Sterkte joh!'

 

Het boek zet in met 'Jouw hart, wat zijn gevoelens? En een emmer vol verdriet'. Daarna vind je hoofdstukken met Bijbelse troost voor kinderen die het moeilijk hebben. Het voert te ver om alle hoofdstukken te benoemen. Zomaar een paar titels: Niemand begrijpt mij, Jobs waarom, Waar brengt verdriet jou? Boze Jona, De beste Arts, Van God verlaten? Jezus weende, en de belangrijkste vraag!

 

Het boek begint met een ontroerend gedicht:
Alles in mijn leven staat
Onder Gods Voorzienigheid.
Hoe de weg ook wordt geleid
En waar deze henengaat,
’t ligt besloten in Gods raad.
Wat Hij over mij beslist,
Dat zal enkel wijsheid zijn.
God is groot en ik zo klein.
Nimmer heeft Hij Zich vergist.
Niets gebeurt wat Hij niet wist.
Heer’, wat mij ook wedervaart,
Leer mij ’t geven in Uw hand
Word ‘k door vragen overmand
En door zorgen zeer bezwaard,
Maak mijn angstig hart bedaard.
Dat ik mij, getroost en stil,
Overgeef, Heer’, aan Uw wil.

 

M.A. Groeneweg-de Reuver


Van harte aanbevolen, voor kinderen in de eerste plaats, maar ook voor ouders. Een zeer leerzaam boekje!

Verdrietige ik

Aleid Nijhof-Sc...+
vanaf 1495