• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Vergeving!

John Owen was predikant in de 17e eeuw in Engeland. Owen is geboren in 1616. Zijn vader was predikant in Stadham. In 1643 wordt hij predikant. Hij sterft op 24 augustus 1683. Een dag daarvoor heeft hij een brief aan een goede vriend geschreven.

Daarin staat “Ik ga naar Hem, Die mijn ziel heeft liefgehad, of beter gezegd: Die mij heeft liefgehad met een eeuwige liefde; en dat is heel de grond van al mijn troost. De weg die ik gaan moet, is zeer vervelend en vermoeiend door verschillende hevige pijnen met een telkens terugkerende koorts. Ik verlaat het schip van de Kerk tijdens een storm, maar zolang de grote Stuurman aan boord is, is het verlies van een onaanzienlijke roeier van geen betekenis. De belofte blijft van kracht door alles heen: Hij zal u geenszins begeven noch verlaten. Gedenk uw stervende vriend. John Owen.”
Owen heeft veel boeken geschreven. Ook een boek over Psalm 130. Spurgeon noemde Owen de ‘prins onder de godgeleerden.’ Jeroen Kriekaard geeft een samenvatting van dit boek over Psalm 130 in bewoordingen die de jeugd goed kan begrijpen. De auteur schrijft terecht dat zijn samenvatting nooit het echte werk van John Owen kan innemen. Het is bedoeld om na het lezen ervan het eigenlijke werk van Owen ter hand te nemen en te lezen. Owen schreef zijn boek over Psalm 130 na een ernstige ziekte. Tijdens zijn ziekte heeft de Heere met de woorden ‘Bij U is vergeving’ geloofszekerheid gegeven. Al zijn zonden waren vergeven door het bloed van Christus. Over Psalm 130:4 heeft Owen 293 bladzijden geschreven. In de dagen van Owen waren er veel mensen die worstelden met de zekerheid van het geloof.
Kriekaard schrijft op blz. 91 en 92 “De meeste van Gods kinderen zien stil uit naar de vervulling van de belofte die de Heere gegeven heeft. Gehoorzaam proberen ze te wandelen in de geboden van de Heere. Steeds zijn zij in gebed te vinden of de Heere de zekerheid in hun harten geven wil. En als de last van de zondenweer zo drukt, de duivel je aanvalt en zegt dat het allemaal niet echt is vanbinnen, wat is er dan een gebed of de Heere wil laten zien dat Hij van je afweet.” 

Laat het lezen van de samenvatting door Kriekaard mogen leiden tot het lezen van het oorspronkelijke boek van Owen waarin onder meer veel onderwijs aangaande de vergeving der zonden in te vinden is. 

Vergeving!

Jeroen Kriekaar...+
vanaf 799