• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Verhoring van het gebed

Dit geschenkboekje is samengesteld door Mw. J. Kranendonk- Gijssen. Wulfert Floor (1818-1876) heeft veel oefeningen uitgesproken. In dit boekje treft u drie oefeningen aan over het gebed. Dit boekje is inderdaad geschikt om weg te geven.
Treffend is wat we lezen over Gods goedheid op blz. 67 en 68: “De Heere is goed. Anders was u allang van voor Zijn heilig aangezicht weggedaan. Dan had u al gebrand in de hel. Maar nu wordt u nog gewaarschuwd en gebeden om het heil van uw arme ziel te behartigen en u nog met God te laten verzoenen. O, dat u opgewekt mocht worden om een lankmoedig en goedertieren God te zoeken voordat uw dierbare tijd voor eeuwig voorbij is. U bent nu nog blind voor uw eeuwig belang. U jaagt en zoekt nog naar de wereld. Ik bid u, zie toch dat het goed van deze wereld zo ijdel, zo wankel en zo vergankelijk is. Salomo zegt: ‘Een komt uit het gevangenhuis om koning te zijn; terwijl een ander die in zijn koninkrijk geboren is, verarmt.(...) Ik heb knechten te paard gezien, en vorsten, gaande als knechten op de aarde. (...). Vermoei u niet om rijk te worden op de aarde. (...) Vermoei u niet om rijk te worden; want het goed zal zich gewisselijk vleugelen maken, gelijk een arend die naar de hemel vliegt.” Het boekje besluit met deze woorden op blz. 69 “Kom dan, jongeling, man of grijsaard! O, kies toch voor uw arme ziel het beste deel terwijl de weg nog openstaat en een beminnelijke Jezus Zich nog aanbiedt. Ga in door de enge poort. Vlied nog van de toekomende toom. Val voor Jezus neer en begin ernstig te roepen om Zijn Geest. Opdat u nog van uw zonde verlost, en op reis mocht raken naar een zalige eeuwigheid.”

Verhoring van het gebed

Wulfert Floor
vanaf 749