• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Volg gij Mij

Mevr. J. Kranendonk-Gijssen heeft dit boekje ‘Volg gij Mij’ samengesteld uit de nagelaten meditaties en preken van ds. F. Bakker. De overdenkingen spreken van Gods zoekende zondaarsliefde, de droefheid naar God, en wenende zondaren die aanhoudend smeken: ‘Bekeer mij, zo zal bekeerd zijn.’
Er is ook bemoedigend onderwijs in te vinden voor hen die op de weg des levens mogen wandelen. De Heere weet wat van Zijn maaksel zij te wachten. Hij heeft beloofd: ‘ik zal Israël zijn als de dauw.’ Zo God dan voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Het is een mooi geschenkboekje om zo maar weg te geven. Dat de Heere de inhoud van dit boekje voor vele lezers tot onderwijs, troost, bemoediging en eeuwige zegen mag zijn.

Volg gij Mij

ds. F. Bakker
vanaf 749