• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Volk in verwarring

In dit boek wordt getekend hoe de reformatie gestalte kreeg in 20 steden en dorpen in Nederland. Veel informatie wordt gegeven over de plaatselijke omstandigheden, ontwikkelingen en gebeurtenissen. Naast plaatselijke gegevens wordt er ook op een beknopte manier geschreven over meer algemene thema’s zoals de beeldenstorm, vluchtelingen, martelaren, eredienst en vorming van de Nederlandse staat.
De Zuidelijke Nederlanden blijven buiten beschouwing. De vaak wat minder bekende geschiedenissen uit de Noordelijke Nederlanden krijgen alle aandacht. Het boek bevat veel schitterende illustraties. Wat ons betreft had het een gebonden boek mogen zijn. Achterin staat een lijst van boeken om zich verder te kunnen verdiepen in de aangeboden stof. Er zou heel veel uit dit boek geciteerd kunnen worden. Iets van de inhoud willen we doorgeven. Op blz. 195 staat dat er rond 1648 in totaal ongeveer 1250 predikanten in Nederland werkzaam zijn. In het hoofdstuk dat gaat over Groningen lezen we op blz. 242 dat de Groninger kerkorde van 1595 in artikel 28 bepaalt dat er in de dienst op zondagmorgen geen orgelspel mag zijn, maar dat een ouderling één of twee hoofdstukken uit de Bijbel moet voorlezen. In de praktijk bleek het niet zo eenvoudig te zijn dit daadwerkelijk te verwezenlijken.

Volk in verwarring

Enny de Bruijn...+
vanaf 1999