• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Vrijheid door het Evangelie

Een markante prediker, dat was Wilhelm Busch (1897-1966). En tegelijk iemand die wist waar hij God voor het eerst ontmoette: in de loopgraven tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hij zei er later zelf van: ‘Op een bijzonder moment in mijn leven, toen ik een jongeman was, ben ik op Jezus gestuit, zoals een auto die niet meer uitwijken kan en tegen een muur rijdt. En toen werd Hij, Die aan het kruis gestorven is, mijn Heere.’

Als je zijn naam in christelijk Duitsland noemt, roept dat nog steeds veel herkenning op. Zijn meest bekende boek, ‘Jesus unser Schicksal’ (Jezus onze bestemming), wordt er volop verkocht. Er staan nogal wat preken van hem op YouTube. En ook de twee boekjes die gebruikt zijn voor de Nederlandse uitgave ‘Vrijheid door het Evangelie’ zijn nog te koop.

‘Mijn jaren als predikant in nazi-Duitsland’ is de ondertitel van deze nieuwe uitgave. Als je Busch een beetje kent, dan verwacht je dat er anekdotes in verhaald worden, maar ook dat hij zich helder en duidelijk verzet heeft tegen het duistere Duitse Rijk. En ja, het eerste deel van dit boek verhaalt over Busch’ ervaringen met de Gestapo. Maar hij begint in ootmoed. ‘Wij waren in die tijd druk bezig om onze eigen zaken te redden. We bleven zozeer in alledaagse zorgen steken, dat we niet wisten hoe we op het onrecht moesten reageren. (..) Het was zeker een zware tijd, natuurlijk hebben we hier en daar wat gezegd en gedaan. Maar we hebben niet geprotesteerd. We hadden moeten roepen: ‘Hier wordt miljoenvoudig gemoord!’ En dat bekent schuld, begrijpt u?’

Deze intro zet het boekje toch in een ietwat ander licht. Het toont de lezer een verheven man, geen verzetsheld, maar iemand die desondanks niet altijd of zelfs vaak niet wilde doen wat de nazi’s vorderden, en dankzij een sterken, almachtige God, in Wie hij geloofde, eruit gered werd. Een man die wist dat mensen niet over het geweten mochten heersen, maar dat het ‘aan Gods Woord gebonden moet zijn’-  en dat ook met name aan jonge mensen heel graag leerde. Natuurlijk bleef hij niet verborgen voor de nazi’s. Vervolging was Busch’ deel. Maar… ‘toen die mensen de strijd tegen ons openden, openden ze de strijd tegen een front waar de levende God meestreed.’ En dan kon het gebeuren dat een vlugschrift tégen de euthanasiepraktijken van de nazi’s bij een huiszoeking in Busch’ pastorie niet gevonden werd.

Het boekje bevat naast herinneringen ook negen preken die gehouden zijn in 1944. Te midden van dood en verderf kon Busch niet anders dan heenwijzen naar Jezus Christus, zijn enige hoop en redding.

Aanbevolen om leerrijke lessen uit te trekken!

Vrijheid door het Evangel...

Wilhelm Busch
vanaf 949