• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Vrouwen van reformatoren

Het is een goed leesbaar boek en geeft aan dat de reformatoren veel steun van hun echtgenotes hebben gekregen, want ook toen leefde men buiten het paradijs en in bezet gebied. Voor elke bijdrage is er een korte instructie door de schrijver opgenomen.
In deze uitgave maken we kennis met vrouwen van bekende reformatoren. Met o.a. de vrouw van Zwingli, Luther: Catharina van Bora, Calvijn: Idelette de Bure, Melanchthon: Catharina Krapp, Bucer, Beza, Guido de Bres en John Knox. Met verschillende karakters. Sommigen waren van adel, anderen waren ooit non, of van eenvoudige komaf. In deze uitgave kijken we achter de voordeur in diverse pastoriën. Naast veel vreugde was er ook veel verdriet: de pest eiste slachtoffers, veel kinderen stierven heel jong, de leeftijdsverschillen tussen de echtgenoten (b.v.Knox) , de korte duur van een aantal huwelijken. Liefde en de vreze des Heeren verbindt en geeft uitzicht, door het geloof, op de Toekomst(Kol.3:1-4). Het is een goed leesbaar boek en geeft aan dat de reformatoren veel steun van hun echtgenotes hebben gekregen, want ook toen leefde men buiten het paradijs en in bezet gebied. Voor elke bijdrage is er een korte instructie door de schrijver opgenomen. Ik geef enkele citaten: ‘Anna Reinhardt (Zwingli): ‘Ze was een echte hulpe tegenover haar man. Naast het ‘management’ over de huishouding, waarbij het opvangen van vele gasten behoorde, leefde ze intens mee met de arbeid van haar man. Ze las alles wat hij schreef ‘(13). Melanchthon (Catharina Crapp): ‘Ik ben gevraagd om een huwelijk aan te gaan, omdat dit en verbeterig zou zijn van mijn situatie. Als ik wist dat een huwelijk mijn werk en mijn schrijven niet zou storen, was de keuze niet moeilijk. Op dit moment is dat echter nog niet aan de orde’(36). Luther (Catharina van Bora): Catharina gaf niet leiding aan een klein gezin maar aan een ‘middenklein bedrijf’. Naast de zorg voor kinderen en studenten, de veestapel, de visvijver en het akkerland buiten de stad, een bierbrouwerij en het kweken van geneeskrachtige kruiden (48). Idelettte de Bure (Calvijn): Een vrouw op de achtergrond. Ze was de gastvrouw voor allerlei vreemdelingen en collega’s . Ze bezocht ook wel armen en nooddruftigen op (58). Van harte aanbevolen. De Heere zorgt voor Zijn kerk! Dat zien we ook in de levens van de vrouwen van de reformatoren.

Vrouwen van reformatoren;...

ds. M. van Koot...+
vanaf 499