• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Waarom ben jij gereformeerd?

De Nederlandse Geloofsbelijdenis is één van onze gereformeerde belijdenisgeschriften. Guido de Brès heeft die opgesteld in 1561. Dus is de tekst daarvan inmiddels meer dan 450 jaar oud. Voor ouderen is het soms al niet zo eenvoudig om de woorden en de zinsopbouw te begrijpen. Dat geldt nog veel meer voor onze jongeren. Iedereen die in catechese of jeugdwerk met jongeren omgaat, zal dat (h)erkennen.
Tegelijk (h)erkennen we allemaal dat datgene wat in de tijd van de Reformatie zo wezenlijk was, het alleszins waard is om doorgegeven te worden aan de komende generatie. Vanuit de intentie om daaraan mee te helpen, schreven de auteurs dit boekje: ‘Dit boekje wil je helpen om aan de hand van de belijdenis mee te belijden wie God is. Eerst met je mond en daarna ook met je hart. (...) Dat geloof heeft niemand van zichzelf. Alleen door de Heilige Geest kom je tot het geloof’. De auteurs geven daar vorm aan, door uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis een aantal thema’s te kiezen. Deze worden met direct aansprekende voorbeelden uit het leven van jongeren van vandaag verder uitgewerkt. Verschillende stukjes uit de belijdenis worden in gewone taal weergegeven. De auteurs hebben op een knappe manier onderwerpen uit de belijdenis met aansprekende voorbeelden en iets ander woordgebruik dichterbij weten te halen. Dat is de kracht van dit boekje! Het maken van de keuze om bepaalde gedeelten te behandelen, betekent altijd dat je andere gedeelten laat liggen. Persoonlijk vind ik het bij voorbeeld jammer dat bij de sacramenten wel de Heilige Doop maar niet het Heilig Avondmaal aan de orde komt. De auteurs hebben in de verwoording van bepaalde tere zaken eigen keuzes gemaakt. Dat respecteer ik, hoewel ik bij sommige uitdrukkingen graag wat meer evenwicht had gezien. Dat neemt echter de positieve waardering niet weg. ‘De bedoeling van de belijdenis is dat je God leert kennen en dienen; en die inhoud, daar gaat het om!’ Iedereen die met jongeren omgaat en het spanningsveld onderkent, hoe de belijdenis in de leefwereld van jongeren vandaag gestalte kan krijgen, kan hier beslist zijn voordeel mee doen.

Waarom ben jij gereformee...

Henrieke Schimm...+
vanaf 749