• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Ware liefde

De jong gestorven begaafde Schotse puritein Hugo Binning (1627-1653) zet in dit boekje uiteen wat ‘ware liefde’ inhoudt. Volgens hem is de belangrijkste fundamentele wet van de schepping: ’de liefde tot God, gegrond op de elementaire afhankelijkheid en onderwerping aan God, en de liefde tot de mens, gegrond op het gemeenschappelijk delen in het beeld van God’ (p. 10).

Echter, ’de zonde heeft de Goddelijke liefde, die de mens met God verbond, in stukken gesneden en die scheiding heeft de

onderlinge band van de menselijke samenleving, de liefde tot onze naaste, ook losgemaakt’ (p. 12). ’Maar, omdat de Heere Jezus de verloren mensheid heeft verlost en haar puinhopen heeft opgeruimd, heelt Hij die breuk en herstelt Hij vooral die fundamentele inzetting van onze schepping en herenigt Hij de mens met God en met de ander’ (p. 13).

Uitgebreid, op grond van Gods Woord, beschrijft Binning de kenmerken en het in praktijk brengen van de naastenliefde. ’Echte naastenliefde is niets anders dan liefde tot God die zich neerbuigt tot de ander’ (p. 63). Ondanks alles wat men kan worden aangedaan, dient men altijd het goede van de ander te zoeken. ’Nederigheid is de wortel van de liefde en zachtmoedigheid de vrucht van beide’ (p. 87). Tot de eerste beginselen die op de school van Christus geleerd worden, behoort: Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen (p. 88).

Dit boekje houdt ieder een spiegel voor, levend in een tijd waarin de liefde van velen verkoudt.

Ware liefde

Hugo Binning
vanaf 699