• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Wat is een waar geloof?

Gerardus van Aalst (1678 – 1759) is een van de bekendere oude schrijvers. Het werkje dat nu in samenwerking met de Stichting Gereformeerd Erfgoed door De Banier is uitgegeven, is een hertaling van een werk dat in 1749 verscheen.

Hij beschrijft daarin ‘de rechte aard en natuur van het ware zaligmakende geloof, waarin wordt aangewezen waarin het niet en waarin het wel bestaat’. In een woord vooraf geeft ds. D. Heemskerk de volgende typering van het werk: ‘Van Aalst maakt duidelijk dat er in het ware geloof sprake is van een proces van langzame, gestage groei en wasdom. Niet alles wordt direct verstaan en begrepen (…) Ook in het vertrouwen van het geloof ziet hij een soort groeiproces. Hij onderscheidt een toevluchtnemend vertrouwen, een overgevend vertrouwen en ten slotte een rustend vertrouwen. Uitgebreid wordt stilgestaan bij de zielenvragen die omtrent dit onderwerp leven (…). Hij maakt, evenals vele oudvaders uit de tijd van de Nadere Reformatie, onderscheid tussen de uitgaande daad van het geloof, die noodzakelijk is tot de zaligheid, en de wederkerende daad van het geloof, die vooral gericht is op het vertroostende gevoel in de gelovige.’ Een samenvatting die ter hartelijke aanbeveling dient.