• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Wat is het hier gezellig

lnmiddels is De Banier bij deel 5 aangeland in de serie Christelijke opvoeding. De titel luidt:Wat is het hier gezellig! Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: van mij mogen ze nog even doorgaan met deze serie!

ln dit nieuwe deel van Joop Stolk en Aline Hoogenboom gaat het over de sfeer in het gezin. Het grootste deel van het boek heeft een positieve insteek: hoe kunnen we sfeer scheppen in ons gezin en hoe kunnen we de sfeer zo nodig verbeteren? Aan het eind is er nog een hoofdstuk waarin wordt ingezoomd op stoorzenders. De top-vijf is: ruzie, rommel, druk kind, ongehoorzaamheid,
smartphone.
Zoals in ieder deel zijn er ook hier gespreksvragen en andere verwerkingsvormen opgenomen. ldeaal dus voor gebruik in een groep. Het boek biedt stof voor vier goed gevulde avonden. Het prettige aan deze serie (en daarmee ook aan dit boek) is dat pedagogiek en theologie geen gescheiden werelden zijn, maar een geheel vormen. De paragraaf over liefde en acceptatie illustreert dit. Na veel wijze, pedagogische woorden klinkt de laatste zin: Aanvaarding wordt bovenal zichtbaar door het kind aan tafel op te dragen aan God: "Heere, wij danken U voor al onze kinderen, dat we voor hen morgen zorgen."
Wat het lezen verder prettig maakt, is de afwisseling met zeer herkenbare gezinssituaties. Als ouder denk je af en toe: 'Heerlijk, het gaat niet alleen bij ons weleens mis. En dat helpt ouders. Zelfs al zouden ouders niet naar een opvoedkring durven, het thuis lezen
van dit boek kan hen wel helpen. De schrijvers staan echt naast de ouders en erkennen dat het hier niet altijd is zoals het zou moeten zijn. Een detail bleef bij me haken. Aan een groep studenten werd gevraagd wat hun fijnste herinnering is aan thuis. Meer
dan de helft noemde het thuiskomen 's middags uit school. Het theedrinken met hun moeder. Zo eenvoudig kan gezelligheid dus zijn.

Wat is het hier gezellig!

Aline Hoogenboo...+
vanaf 1595