• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Wie is mijn naaste

Wie is mijn naaste? De Heere Jezus beantwoordde deze vraag met de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Wat betekent dat voor donateurs van vandaag? Voor donateurs ”die meer willen weten” schreef Evert-Jan Brouwer een praktisch en leerzaam boek dat aan het denken zet. De auteur studeerde politicologie, was beleidsmedewerker bij de Tweede Kamerfractie van de SGP en is nu alweer geruime tijd werkzaam als politiek adviseur voor Woord en Daad. Die achtergrond is in het boek goed terug te vinden. Want bij alle naasten die er zijn richt de schrijver zich vooral op de minst bedeelden in vergelegen landen. De fraaie zwart-witfoto’s onderstrepen dit.
De nood in de wereld is groot en blijft groot. De Bijbel is daar ook helder over: „Het ganse schepsel zucht” en „de arme hebt gij altijd bij u.” Maar dat betekent niet dat hulp zoiets is als een druppel op een gloeiende plaat of dweilen met de kraan open en dat donateurs dus maar beter kunnen afhaken. Integendeel, de Amerikaanse opwekkingsprediker Jonathan Edwards las in genoemde Bijbelteksten een hartelijke aansporing voor Gods volk om de christelijke liefdadigheid te betrachten. Dat is ook de aansporing die van dit boek uitgaat. „Ga door, geliefde christenen”, zei McCheyne in een preek, „blijf voor Christus leven. Vergeet nooit, dag noch nacht, dat u zelf met een dure prijs bent gekocht. Leg uzelf en alles wat u hebt in Zijn hand, en zeg: „Wat wilt U dat ik doen zal? Hier ben ik, zend mij.”” Want het is zaliger te geven dan te ontvangen.

Wie is mijn naaste?

Evert-Jan Brouw...+
vanaf 399