• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Wie is mijn naaste?

De auteur is vanaf 2007 politiek adviseur voor Stichting Woord en Daad. Zeer betrokken bij het debat over ontwikkelingssamenwerking. De auteur gaat uitgebreid in op het geven aan goede doelen. Daarnaast bespreekt hij hoe we via maatschappelijk en politieke inspanningen en via een bewuste levensstijl kunnen bijdragen aan minder armoede en onrecht..
De Bijbel en de christelijke traditie reiken ons veel aan om op deze vragen een antwoord te vinden. Ieder hfd. begint met een treffend citaat en in de tekst worden met een lichtgrijze ondergrond citaten gegeven. Tot verdieping en dat we uit de geschiedenis ook kunnen leren. Dit boek is bedoeld als handreiking aan bijbelgetrouwe christenen bij het weldoen aan de naaste in nood, in een wereld die steeds ingewikkelder wordt en waarin er veel meer naasten zijn dan we ooit kunnen helpen’(9). “Je hebt daarbij nodig de juiste gezindheid die blijkt uit de vruchten, uit het goeddoen aan de naaste’(10/11). Aan de orde komen: 1. Wie is mijn naaste? ‘Verbondenheid en verantwoordelijkheid zijn de uitgangspunten die je daarbij houvast kunnen bieden’(30). 2. Aan wie vertrouw ik mijn geld toe? ‘Alle chr. ontwikkelingsorganisaties werken vanuit een aantal kernwaarden . Woord en Daad: medeschepsel medeverantwoordelijkheid, mede-lijden, rentmeesterschap en wederzijdse afhankelijkheid’(35); 3. Hoe moet ik geven? ‘Mag het me ook wat kosten om aan mijn naasten iets te geven? En dan kosten in de zin van:er iets anders voor opgeven, er iets voor opofferen(55); 4. Wat gebeurt er met mijn gift? ‘Toewerken naar zelfredzaamheid. (-) Als dat niet gebeurt, groeit er hulpverslaving, en bedelmentaliteit. Dat dot afbreuk aan de menselijke waardigheid’(97/98); 5. 5. Dweilen met de kraan open:’Hoe ontwikkelingsorganiaties kunnnen bijdragen aan veranderingen op het niveau van de politiek en de samenleving’(102). 6. Kan ik nog iets anders doen dan geld geven? Eerbied voor de schepping, wij zijn rentmeester: via de boodschappen, kopen van produkten uit ontwikkelingslanden. Deze uitgave leent zich om zelf te lezen, in verband met de christelijke politiek, bij het maken van plan besteding van diaconiegelden. De Bijbel geeft richtlijnen, het kader aan, is tijdbetrokken. Van harte aanbevolen.

Wie is mijn naaste?

Evert-Jan Brouw...+
vanaf 399