• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Wijzer op weg naar de wederkomst

In de serie ‘Christelijke feestdagen in het gezin’ verscheen deel vier: Op weg naar de wederkomst. De schrijfster is Andrea van Hartingsveldt-Moree. Eerder verschenen in deze serie: • Op weg naar het kerstfeest • Op weg naar het paasfeest • Op weg naar het pinksterfeest
Als het goed is staat ons leven in eeuwigheidslicht, maar vaak wordt aangegeven dat het eeuwigheidsbesef aan het wegebben is. Dat was bij de Israëlieten anders: elk jaar in de zevende maand werden ze er aan herinnerd dat ze op reis waren naar de eeuwigheid. Drie feesten in deze maand stonden in dit perspectief: de Dag van het Bazuingeklank, de Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest. Maar deze feesten hebben ook nog waarde voor ons in de eenentwintigste eeuw. Dit gezinsdagboek met de titel: Wijzer, wil aan de hand van de Schrift leerzame lessen ontdekken voor iedere leeftijd. Het bevat een Bijbelgedeelte om te lezen, een korte uitleg, een psalm om met elkaar te zingen en ook gespreksvragen. Al is dit boek geschikt om op elk moment van het jaar te lezen, toch is het gezien de betekenis van de feesten in deze 7e maand uitermate geschikt om rond Dankdag of Nieuwjaarsdag in het gezin te lezen. Elke week wordt ingezet met een inleiding op het weekthema. Suggesties om de stof te verwerken helpen daarbij. Met de verschillende leeftijden is rekening gehouden. Op de cover van dit boek wordt vermeld dat het dagboek tegelijk een doeboek is. Op een duidelijke wijze wordt het verband tussen de feesten van het Oude Testament en de vervulling daarvan in het Nieuwe Testament en wederkomst aangegeven. Ik citeer een gedeelte uit het voorwoord van de schrijfster: Zoals op de eerste dag van de zevende maand in Israël de bazuin klonk, zo zal in deze wereld de laatste bazuin klinken. Dan zal de tijd wegglijden in de eeuwigheid. Dan komt voor allen die met God verzoend zijn het eeuwige Loofhuttenfeest. Dan blijft het gebed over of de Heere ouders en kinderen door genade wil leren nazeggen wat Guido de Brès schrift (Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 37): ‘Dan zal de Heere hen zulk een heerlijkheid doen bezitten, als het hart eens mensen nimmermeer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen, om ten volle te genieten de beloften God, in Jezus Christus, onze Heere.’ De inhoud van dit boek is over vijf weken verdeeld. Week 1: De zevende maand Week 2: Feest van het Bazuingeklank - toen, nu en straks Week 3: Grote Verzoendag - toen, nu en straks Week 4: Loofhuttenfeest - toen, nu en straks Week 5: De Heere Jezus en de feesten van de zevende maandag Aan het eind van dit mooi uitgevoerde en inhoudsvolle boek staan de antwoorden op de gespreksvragen, een overzicht van de feestkalender en als bijlage de Wereldkalender. De vaste indeling van dit boek is: lezen, zien, denken, doen en zingen. Bijvoorbeeld bij week 1 staan het lied Hoog omhoog, het hart naar boven, op de wijs van Psalm 42. Ik kan dit boek aanbevelen in ieder gezin. En zeker als u de vorige drie delen al in uw bezit hebt, moet u dit zeker ook aanschaffen. Uitgeverij De Banier heeft er goed aangedaan om ook dit gedeelte van de Schrift voor jong en oud uit te leggen en er mee bezig te zijn. Het ISBN nummer is 9. 789.462.781. 740. De prijs van dit deeltje is: € 14,95. Alleszins de moeite waard! Neem en lees!

Wijzer op weg naar de wed...

Andrea van Hart...+
vanaf 1495