• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Woorden van wijsheid voor ambtsdragers

In de serie “Woorden van wijsheid voor....” verscheen vorig jaar het vijfde deel: ”Woorden van wijsheid voor ambtsdragers”. Aan de hand van een dertigtal teksten uit Gods Woord, waarvan één uit het Oude Testament en 29 uit het Nieuwe Testament, laat ds. W. Silfhout vanuit het Woord licht vallen op de betekenis en het functioneren van de ambten in de gemeente.
In zijn voorwoord schrijft de auteur dat hij heeft moeten kiezen uit vele teksten uit de Bijbel waarin gesproken wordt over het ambtelijk werk. Ook is de bespreking van de vele aspecten van de ambten beknopt. Gezien de opzet van de serie waarin de uitgave verschijnt, is dat onvermijdelijk. Weliswaar telt het boekje 106 pagina’s, maar de uitgever heeft gekozen voor een klein formaat. Desalniettemin weet de auteur steeds de kern te raken. Zo wordt in het boekje benadrukt dat ambtsdragers niet in de eerste plaats dienaren zijn van mensen, maar wel ten behoeve van mensen. Op een andere plaats lezen we dat de wetenschap dat het gaat om schapen van Christus’ stal er voor zal bewaren dat we gaan heersen over de schapen, ook als zij zich misschien vaak als een bok gedragen. In dit verband geeft ds. Silfhout vanuit de Schrift ook praktische adviezen. Zo merkt hij op dat het geen teken van zwakheid, maar eerder van kracht is als we ervoor bewaard worden om op een onverantwoorde en impulsieve manier te reageren en daar later spijt van hebben. Er wordt op gewezen dat ook ambtsdragers moeten sterven. In dit verband wordt aan ambtsdragers een eerlijke en indringende vraag gesteld: Als we almaar bezig zijn met anderen en onszelf vergeten, hoe zal het dan met ons zijn in de dag van het oordeel? De ambtsdrager moet het oog hebben op het behoud van de schapen van de kudde, maar zelf moet hij ook weten waar zijn behoud gelegen is. En dat kan alleen in Christus zijn. Het is verleidelijk om meer aan te halen, maar neemt u en neem jij het boekje zelf ter hand. Hoewel uit de titel van het boekje zou kunnen worden afgeleid dat het uitsluitend voor ambtsdragers is bedoeld, wil ik het niet slechts voor ambtsdragers van harte aanbevelen. Ook andere gemeenteleden, waaronder jongeren, kunnen door het lezen ervan onderwijs ontvangen ten aanzien van de ambten die de Heere in Zijn gemeente geeft.

Woorden van wijsheid voor...

Ds. W. Silfhout
vanaf 995