• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Woorden van wijsheid voor doopouders

De serie ”Woorden van Wijsheid” is opnieuw uitgebreid met een boekje, nu vooral bestemd voor doopouders die tot opvoeden geroepen worden. Voordat de doop plaatsvindt, wordt immers hun ja-woord gevraagd op drie indringende vragen. Er wordt een eed afgelegd, waar de Heere op terugkomt. Wat een plechtig ogenblik, als de Heere wordt beloofd te zullen opvoeden in de lering en vermaning des Heeren.
Ik hoop dat ook onze jongeren dit boekje zullen lezen. De inhoud bestaat niet uit een breedvoerige uiteenzetting van het doopformulier, maar onze geliefde broeder neemt de Schrift ter hand. Troostvol en tot bemoediging is het te lezen hoe in het Oude Testament ouders in tijden van diep verval geroepen werden tot de taak van de opvoeding. Omdat ze het van de Heere verwachtten, ontvingen ze hemels onderwijs en uitzicht. In het Nieuwe Testament staan woorden van de opperste Wijsheid centraal. Het laatste hoofdstukje wijst op de bekende woorden van Petrus uit zijn preek op de Pinksterdag: ‘Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal’. Het is verleidelijk uit het boekje te citeren, maar men leze zelf. Om toch iets van de inhoud te laten proeven, volgt één citaat: ‘Is het geen ontzaglijk wonder dat de Heere bij de Heilige Doop zegt: ‘Ik ben nog dezelfde God als ten tijde van Abraham. Bij Mij moeten kinderen gebracht worden om te leren dat Ik God ben, Die alleen volkomen kan zalig maken en behouden’? Woorden die vragen om knieënwerk. Het boekje is heel geschikt om te geven bij een doopsbediening, maar ook aan jongeren. De Heere gebiede er Zijn Zegen over.

Woorden van wijsheid voor...

ds. A. Schreude...+
vanaf 995