• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Woorden van wijsheid voor gemeenteleden

”Woorden van wijsheid voor gemeenteleden” is het achtste deel in de serie ”Woorden van wijsheid”. Ds. A. Schot heeft er vier van op zijn naam staan. Het bundeltje bevat een dertigtal beschouwingen over de gemeente. De onderwerpen variëren van ‘Opstand in de gemeente’ tot ‘Het gezang in de gemeente’. Elk stukje wordt voorafgegaan door een passende Bijbeltekst.
De auteur schrijft in het Voorwoord dat hij geprobeerd heeft om in dit boekje de voorrechten van de Gemeente Gods uit Gods Woord aan te wijzen. Met de vraag in het achterhoofd of die poging ook geslaagd is, heb ik het boekje doorgenomen. Ik kan zeggen dat hij daar inderdaad in geslaagd is. Niet op een speculatieve of oppervlakkige zin, maar gebaseerd op het Woord. Zoals we dat van onze broeder gewend zijn, klinken ook in dit boekje de tonen van zonde en genade. Het bevat ook lessen voor de levenspraktijk van gemeenteleden. Al lezend rijst de verwondering dat er zoveel over dit onderwerp te zeggen is. Als de auteur schrijft over Orde in de gemeente, naar aanleiding van 1 Korinthe 14:40, dan schrijft hij: ‘Aan de orde komen het spreken in de gemeente, het gebed in de gemeente, de plaats van de vrouw in de gemeente’. Over elk van deze onderwerpen zou het nodige te zeggen zijn. Zonder ervan af te doen dat het gezang een wezenlijk onderdeel is van de gemeente en dat een gemeente zonder zang eigenlijk niet denkbaar is, benadrukt hij dat alleen degenen die weten van verlossing uit ellende het nieuwe gezang zullen zingen voor de troon (Openbaring 14:3). Zij zullen eeuwig zingen van Gods goedertierenheden. Het gezang van de engelen zal worden overtroffen, omdat de Gemeente weet wat de engelen niet weten: ‘uit welke grote nood en dood zij verlost is’. Terecht wordt hier Gemeente geschreven met een hoofdletter. De schrijver geeft in het Voorwoord aan dat het een bewuste keuze was om het woord gemeente de ene keer met een hoofdletter en de andere keer met een kleine letter te schrijven. Dat door het lezen van dit boekje die Gemeente mag worden uitgebreid.

Woorden van wijsheid voor...

ds. A. Schot
vanaf 749