• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Zachtmoedig en nederig van hart

In Mattheüs 11 spreekt Jezus over Zichzelf als ‘zachtmoedig en nederig van hart’. Ortlund, predikant van de Presbyterian Church in Naperville (VS), neemt dit zelfgetuigenis van Jezus als uitgangspunt voor zijn boek.

In de eerste hoofdstukken overdenkt hij vanuit de Schrift het hart van Christus. Verderop komen bredere thema’s aan de orde, die ons een blik geven in het hart van de Zaligmaker, zoals ‘Vader der barmhartigheid’, ‘Zijn wegen niet onze wegen’ en ‘Onze wettische harten, Zijn vrijgevige hart’. Steeds citeert Ortlund passende gedeelten uit werken van bekende puriteinen als Thomas Goodwin en John Bunyan. Met name het boek ”Het hart van Christus” van Goodwin is een bron waaruit veel wordt geput.
De schrijver wil, zoals de ondertitel aangeeft, de liefde van Christus voor Zijn kinderen opdiepen uit het Woord en uit de puriteinen, of hun geestverwanten. Elk hoofdstuk behandelt een Bijbelgedeelte en een fragment uit een preek of theologisch werk om te overdenken wat daarin wordt gezegd over het hart van God en van Christus. Het is mooi om de verbinding te zien tussen de Bijbel, de Bron, en de rijke boodschap van de puriteinen. Op die manier zoekt het boek iets van de onpeilbare diepte van het liefdeshart van Christus onder woorden te brengen. Zoals in deze uitspraak van Goodwin: ‘Christus is liefde bekleed met vlees’.
Goede en treffende zaken worden naar voren gebracht. Het is een onderwijzend en bemoedigend boek. Wel wil ik opmerken dat er soms te algemeen over de liefde Gods in Christus wordt gesproken. Ook moet de lezer bedenken dat de voorbeelden en de stijl Amerikaans zijn, maar daar heeft de vertaler rekening mee gehouden. Dit betekent niet dat er lichtvaardig wordt gesproken over de val en de verlorenheid van de mens: ‘De val heeft mij verdorven, alles van mij, ook mijn emoties’. Het zou mooi zijn als het lezen van dit boek aanleiding is om naar de genoemde bronnen te gaan zoals de werken van Sibbes, Owen, Edwards en anderen.

Zachtmoedig en nederig va...

Dane Ortlund
vanaf 1399