• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Zeker en vast

De uitgave bevat omgewerkte en uitgebreide artikelen, die eerder in De Saambinder verschenen zijn. Hoe spreekt de Schrift over geloof en zekerheid, Stemmen uit de Reformatie en vooral de Nadere Reformatie, in die lijn willen de bevindelijke kerken toch staan én een persoonlijke toespitsing. De 10 hoofdstukken hebben een omvang van 8 tot 10 pagina’s en een overzicht: Geraadpleegde literatuur.
Aan de orde komen: 1. Wat is geloof? 2. Wat zegt de Bijbel? 3.(24/33)Geloof en gelovige;: Een aangevochten zekerheid; De gelovige; Oorzaken van gemis aan zekerheid: aangevochten geloof; alles is bij ons onvolmaakt; gevoelen van Gods toorn over de zonde; De Heere kan zijn aangezicht verbergen; zekerheid kwijtraken door ongeloof, struikelen en vallen in de zonde; raadsels in God voorzienigheid ; Het ware geloof; Christus dierbaar voor het geloof ; 4. Altijd zekerheid?; 5. Rome en Reformatie; 6. De Nadere Reformatie, o.a. Kenmerkenprediking en het pastorale aspect; Wezen en welwezen van het geloof;A.Comrie en John Owen; 7.Vastheid buiten onszelf , o.a.:Drie wegen tot zekerheid: a. Zekerheid verbonden met het geloof in de belofte Gods- b. Zekerheid die ontvangen wordt door het zien in het eigen hart en leven van de mektekenen van het geloof zoals die in de Schrift worden aangegeven- c. Zekerheid door het getuigenis van de Heilige Geest (69/71); 8. Moeiten bij de geloofsoefeningen, o.a.: een slordig leven; geen opwas in de genade; veel ‘tobbers’ en weinig ‘bedelaars’(57/76); 9. Onuitsprekelijke rijkdommen, o.a.: vrede met God; vrij van de vloek van de wet; liefde van God; het kindschap Gods; nabij gebracht; 10. Geloofszekerheid, persoonlijke toespitsing. Hoe kom ik aan dat geloof? De Heere werkt altijd door Zijn Woord en Zijn Geest. (-) Een wezenseigenschap van het geloof is dat het leert hopen op Gods Woord en belofte (93). Het boek is goed leesbaar en leerzaam. Bevat veel geestelijk onderwijs in een pastorale setting. Te gebruiken voor de stille tijd, voor gesprekken in de kerkenraad (ter voorbereiding op de huisbezoeken en censura morum), de belijdeniscatechisatie, gemeenteavonden. Van harte aanbevolen!

Zeker en vast; E-Book

ds. J.J. van Ec...+
vanaf 749